Dosent Natiqə Xudaverdiyeva

Qısa məlumat

1

Ad,  soyad, ata adı

Xudaverdiyeva  Natiqə Məmmədqızı

2

İxtisas

Həkim- İnfeksionist

3

Vəzifə

Dosent

4

Kafedra

Yoluxucu  xəstəliklər

5

E-mail

[email protected]

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

1

2008-ci ildən etibarən

Dosent

ATU –nin Yoluxucu  xəstəliklər kafedrası

2

1988 – 2008

assistent

ATU –nin Yoluxucu  xəstəliklər kafedrası

3

1986 – 1988

Baş laborant

ATU –nin Yoluxucu  xəstəliklər kafedrası

4

1983 – 1986

Aspirant

ATU –nin Yoluxucu  xəstəliklər kafedrası

5

1978 - 1983

infeksionist

Azərbaycan Səhiyye Nazirliyinin 1nömreli Psixi xəstəliklər xəstəxanası

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

 

 

 

Elmi  iş  və  məqalələr   haqqında  qısa  məlumat

Elmi  iş  və  məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Комбинированное Применение Искадор Антиоксидантами Биомолипон(Алфа-Липоевой Кислоты), Силимарина(Легалона) И Селенметионина В Лечении Больных Хроническим Вирусным Гепатитом (Хвгв) И D (Хвгd)

Худавердиева Н.М.,

Эйвазов Т.Г.,  

Мухтаров М.М,

Мамедова.М.Н.,

Джавадзаде В.Н.,

Бейлерова.Р,Р.,

Керимоваг.А.,М

Матиева.А.Т.

Sağlamliq, Baki

2021, N 4

2

Иммуный Статус У Больных Хроническим Вирусным Гепатитом Дельта

Лечение

Эффективными Препаратами Софосбувир С Даклатасвир У Больных Хроническим Вирусным Гепатитом С(Хгс) И Фиброзом Печени.

 

 

Худавердиева Н.М.,Т.Г., Бейлерова.Р,Р.,

Матиева.А.Т.

Мамедова.М.Н.,

 Омарова З.М.,

Гусейнова.А.,А.

Худавердиева Н.М.,

Бейлерова.Р,Р.,

Матиева.А.Т.,

Омарова З.М.,

Гусейнова.А.,А.,

Алиева.Н.В.

Азербайджанское Научное Общество Аллергологов, Иммунологов И Иммунореабитологов

5 Национальный Конфранс Азербайджана По Аллергологии, Иммунологии И Иммунореабилитации

4 Ноября 2022

Баку

3

Стандартная Терапия Короновирусной Инфекции С Препратами Камфора

Г.А. Керимова,

Э.Г.Оруджева,

 Р.Р.Беглярова,

Н.М.Худавкрдиева.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

N 1, 2022

4

Показатели Иммунологических Нарушений Хронических Вирусных Гепатитов Ви D.

Худавердиева Н.М..,

Мухтаров М.М

Бейлерова.Р,Р.,

Керимоваг.А,

Мамедова.М.Н.,

Рашидова.Ш.М.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri

N 2, 2022

5

Гепатоцеллюлярная Карцинома И Показатели Иммунологических    Нарушений Хронических Вирусных Гепатитов В И D У Контингента Высокого Риска Заражения

N.M.Xudaverdiyeva

G.A.Kərimova

 Р.Р.Бейлерова

М.М.Мухтаров

М.Г.Багирова

Н.Б.Шыхалиева

Л.Б.Джаванширова

Sağlamliq

Baki, 2021, N 5

 

Üzv olduğu  qurumlar  haqqında  qısa  məlumat

N

Qurumun  adı

1

Yoluxucu  xəstəliklər  cəmiyyətinin üzvü

2

Yeni azərbaycan partiyasının üzvü

3

Homotoksikoloqlar cəmiyyətinin üzvü