2020-ci ildə qrant üzrə davam edən layihələrin siyahısı

Beynəlxalq qrantlar

 

Layihənin adı

Layihənin rəhbəri

İcraçılar

İcra müddəti

1. Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF- vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhə­miyyəti

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu (Onkologiya kaf.)

 

ATU-dan icraçı –

İsayev Orxan Rasim oğlu (sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası)

2018-2020

2. Bukkal epitelidə siqnal mole­kulların ekspressiyası: homeostazın stabilliyinin qiymətləndi­ril­məsi və sosial-əhəmiyyətli insan xəstəliklərinin diaqnosti­kası və proqnozunun optimal­laş­dı­rıl­ması üçün markerlər pa­ne­linin işlənməsinə yeni yanaş­malar

Hacıyev Əhməd  AMEA-nın Fiziologiya İnstitutu

 

ATU-dan icraçılar: Məmmədov Arif Məmməd oğlu

 (Normal fiziologiya kafedrası), Muradova Samirə Rafiq qızı (I daxili xəstəliklər kafedrası) Cəfərova İnarə Uğur qızı (Onkologiya kafedrası),

2018-2020

3. Yeni peptip əsaslı antimikrobial agentlərin dizaynı və in vitro/in vivo öyrənilməsi

Həsənova Ülviyyə Əliməmməd qızı (BDU)

 

Qasımov Eldar Köçəri oğlu     (ATU-nun Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası)

Rzayev Fuad Hüseynəli oğlu (ATU-nun ETM)

2020-2022