2021-ci ildə qrant üzrə davam edən layihələrin siyahısı

 

Layihənin adı

Layihənin rəhbəri

İcraçılar

İcra müddəti

Xərçəng kök hüceyrələrinin mədəaltı vəzi xərçəngində rolunun araşdırılması və yeni müalicə üsulunun işlənilməsi

dos. İsayev O.R

Əzizov Xəzər Mirzə oğlu

2021-2022

Xitozan və onun modifikantları əsasında nanoölçülü daşıyıcıların sintezi və onların qalxanabənzər vəzin müalicəsində uzunmüddətli terapevtik tətbiqi

AMEA-nın kataliz və qeyri-üzvi kimya inistitunun əməkdaşı Səfərəliyeva S.F

Şirinova Xatirə Novruzəli qızı (I Cərrahi xəstəliklər)

2021-2022