Professor Nəriman Movsumov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nəriman Tofiq oğlu Mövsümov

2

İxtisas

Müalicə işi

3

Vəzifə

Professor, tibb üzrə elmlər doktoru

4

Şöbə

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1980

Müalicə-profilaktika

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

 

2

 

 

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1987-1996

Baş müəllim

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov 23

2

1996-2009

Dosent

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov 23

3

 2009 ildən hal-hazıradək

Professor

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

Bakı şəh. Bakıxanov 23

 

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

 

1

Features of the angle of the second knee of the facial canal in people with different head shapes

 V-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH 

January 28-29, 2022 Valencia, Spain

2

ORTA YAŞLI İNSANLARDA BİZ-MƏMƏYƏBƏNZƏR DƏLİYİN KƏLLƏ FORMASINDAN ASILI OLAN YERLƏŞMƏ DƏRİNLİYİ

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2022, cild2

3

Состояние железистых структур гортани при действии крепких сульфидных ванн

Nəzəri, kliniki və eksperimental morfo-logiya jurnalı, cild1, N2, 2019, səh.86-89

4

İnsanın normal anatomiyası fiziologiya və patologiyanın ümumi əsasları ilə birlikdə (orta tibb təhsili alan tələbələr üçün dərs vəsaiti) II nəşr

        

 
Bakı,  2017

5

Некоторые морфологические особенности лимфоидного аппарата маточных труб у женщин пожилого возраста.

Nəzəri, kliniki və eksperimental morfo-logiya jurnalı, cild1, N3-4, 2019, səh.77-82

6

Topoqrafik anatomiya

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2019.

7

İnsan anatomiyası I cild (3 cilddə)

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2019.

8

İnsan anatomiyası III cild (3 cilddə)

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2019.

9

Human Anatomy volume I

Baku 2019

10

Human Anatomy volume III

Baku 2019

11

İnsan anatomiyası II cild (3 cilddə)

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2020.

12

Topoqrafik anatomiya

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2020.

13

Анатомия человека том.I  на русском

языке II издание

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2020

14

 Анатомия человека том.I  на русском

языке II издание

«Müəllim» nəşriyyatı, Bakı,  2020

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

“Anatom, Histoloq və Embrioloqlar Elmi Cəmiyyəti” İctimai Birliyi

2

Yeni Azərbaycan Partiyası

3

Nəsimi rayon Ağsaqqallar Şurasının İdarə Heyəti

4