Dosent Sevinc Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevinc Məmmədova Nadir q.

2

İxtisas

Bioloq, parazitoloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1993

Biologiya,kimya

Bakı Dövlət Universiteti

Zahid Xəlilov 23                

2

2004-2007

Parazitoloq

AMEA Zoologiya İnistitutu

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988-2008

Baş laborant

Bakı Dövlət Universiteti

Zahid Xəlilov 23

2

2008-2014

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mərdanov qardaşları, 98c

3

2009-2013

Elmi katib

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mərdanov qardaşları, 98c

4

2013-2014

Baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mərdanov qardaşları, 98c

5

2017-ci ildən

Qrup Həmkarlar Təşkilatının Sədri

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mərdanov qardaşları, 98c

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Parasitic protozoans of commercial fishes of the Kura river estuary

Вестник Харьковского    Национального                                                                                                           Университета имени В.Н. Каразина 
Серия: Биология, Выпуск 31   2018   стр.99-106  (ISSN 2075-5457)

 
2

Molecular Genetic studies of the diseases duchenne muscular dystrophy,phenylketonuria and familial mediterranean fever in the population of the azerbaijan republic

 

Thomson Reuters Sylwan Journal. English Edition Issn 0039-7660 Impact factor 0,623 
page 2-11 2019

Paper ID: NyWfJ
Password:K2oZgP

 
3

Molecular – genetic diagnosis of maple syrup urine disease 

Khazar University PROCEEDINGS 2nd International Conference One Health Problems & Solutions, 20-25 May 2019 Baku, Azerbaijan səh.72-73

 
4

Ecological analysis of the fish cestode fauna of the mouth of Kura River.

Вестник Харьковского Национального Университета имени В.Н. Каразина Серия «Биология» Выпуск 36 2021 стр 48–57. 

 
5

S.N.Mamedova, G.A.Veliyeva. Parasite fauna of the Caspian sea cyprinid fish (Cyprinidae)in near-shore area of the Absheron Peninsula. Impact Factor:RJIF 5.14 International Journal of Zoology Studies ISSN:2455-7269 Volume2:Issue 1:January 2017:Page №.14-16 

 

https://www.zoologyjournals.com/archives/2017/vol2/issue1/2-1-22

6

Экологические особенности протофауны промысловых рыб у устья реки Куры.

Дагестанский Государственный Педагогический Университет. Материалы докладов 3 Международной научно-практической конференции «Современные проблемы биологии и экологии». (г. Махачкала, 4-5 марта 2021 г.) стр. 176-178

 
7

Kür çayı Estuarisi Balıqlarının protofaunasının ekoloji təhlili

“Elmi iş”Beynəlxalq elmi jurnal. İmpakt Faktor: 1.790. 2022 / Cild: 16 Sayı: 11 / 95-101

 
8

Tibbi əhəmiyyəti olan Buğumayaqlılar

“Müəllim” nəşriyyatı       Bakı – 2021 (Ümumi həcmi: 203 024 simvol)

 

 

33 elmi əsəri var.

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

2008- ci ildən “Yeni Azərbaycan Pariyasi” nin üzvüdür

2

2017-ci ildən Qrup Həmkarlar Təşkilatının Sədri