(+99412) 597-38-98
Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans

“ŞUŞA İLİ”nə HƏSR OLUNMUŞ

TƏBABƏTİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans

24-25 May, 2022

PROQRAM

24 MAY

AÇILIŞ

10.00 – 10.05 – Açılış

10.05-10.15 – Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru professor Gəray Gəraybəyli

10.15-10.25 – Şuşa haqqında video nümayiş

10.25-10.35 – Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi

10.35-10.45 – Türkiyə Cüumhuriyyəti Sağlık Bilimləri Universitetinin rektoru professor Dr. Cevdet Erdöl

PLENAR İCLASI

Sədr: ATU-nun rektoru professor Gəray Gəraybəyli

11.00-11.15 – “Türkiyədə və Dünyada Sağlık Hisməti və həkimlik” Türkiyə Cümhuriyyəti Sağlık Bilimləri Universitetinin rektoru professor Dr. Cevdet Erdöl

11.15-11.30 – “Ortopediyada və Travmatologiyada robot cərrahiyyəsi” Türkiyə Bezmialem Vakıf Universitetinin prorektoru professor Dr. İbrahim Tuncay

11.30-11.45 – “Azərbaycan florasında yayılan dəlibəng-datura növlərinin kimyəvi tərkibinin tədqiqi”, ATU-nun Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının müdiri professor  Eldar Qarayev

11.45-12.00 – “Ağır COVID-19-un immunopatogenezinin və immunoprofilaktikasının açılmış sirləri”, N.V.Sklifosovskiy adına Kliniki Tibb Universitetinin Kliniki immunologiya və allergologiya kafedrasının müdiri, İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Molekulyar Təbabət İnstitutunun İmmunopatologiya Laboratoriyasının müdiri akademik Karaulov Aleksandr Viktoroviç

 

CƏRRAHİYYƏ BÖLÜMÜ

13.00-14.00 – Qeydiyyat (Tədris Cərrahiyya Klinikası)

Sədrlər: professor Nuru Bayramov, professor Səadət Sultanova, professor Namiq Əmirəliyev

14.00-14.15 – “Uşaqlarda hipertrofik pilorostenozun  cərrahi  müalicəsinin nəticələri” ATU-nun Tədris Cərrahiyyə klinikasının baş həkimi, Uşaq cərrahlığı kafedrasının müdiri professor Ramiz Poluxov

14.15-14.30 – “Təcili və təxirəsalınmaz müdaxilələr zamanı riskli bağırsaq anastomozlarında tikiş tutmazlığının kompleks profilaktika tədbirlərinin əməliyyatın yaxın nəticələrinə təsiri” ATU-nun Ümumi cərrahlıq kafedrasının müdiri professor Elçin Ağayev

14.30-14.45 – “Süd vəzisinin orqanqoruyucu əməliyyatları və sentinel limfa düyünlərindən biopsiya" ATU-nun Onkologiya kafedrasının dosenti Tamara Quliyeva

14.45-15.00 – “Müharibə şəraitində əməliyyat keçirmiş yaralılarırda qaraciyər və dalaq elastografiyasının əhəmiyyəti” ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti Sevinc Salahova 

15.00-15.15 – “Postkovid dövründə mədə-bağırsaq qanaxmaları” ATU-nun II Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti Pərvin Nəcəfquliyeva 

15.15-15.30 – “Dəri törəmələrinin erkən diaqnostika və müalicəsində SİA-skopiyanın rolu” ATU-nun Onkologiya kafedrasının assistenti Sevinc Abdıyeva 

15.30-15.45 – “Gənc qadınlarda süd vəzi xərçənginin əsas xüsusiyyətləri” ATU-nun Onkoloji klinikasının həkimi Vəfa Vəkilova 

15.45-16.00 – “Burun dərisinin yerli-yayılmış şiş qüsurlarında rekonstruksiya variantları” ATU-nun Ağız və üz-çənə cərrahiyyə kafedrasının doktarantı Kənan Əmirəliyev

Sədirlər: professor Məmməd Nəsirov, tib.e.d. Şaymən Qədimova, professor Çərkəz Cəfərov

16.00-16.15 – “Xroniki residivləşən rinosinusitlər zamanı aparılan endoskopik sinus cərrahiyyəsi əməliyyatlarının nəticələriATU-nun Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrasının doktarantı Əfruz Məsimova 

16.15-16.30 – “Qadınlarda stress sidik saxlamazlığının sintetik torla korreksiya üsullarının müqayisəli təhlilinin ilkin nəticələri” ATU-nun I Mamalıq-ginekologiya kafedrasının doktarantı Arzu Poluxova

16.30-16.45 – “Результаты исследования глазного дна на наличие макулярного отека на фоне периоперационного применения аналогов простагландинов” ATU-nun Oftalmologiya kafedrasının dissertantı Günəş Cavadova

16.45-17.00 – “Peritonitlərdə hipotermik sanasiya zamanı qarınboşluğu daxili təzyiqATU-nun III Cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti Sadiq Həmzəyev 

17.00-17.15 – “Genital prolapsı olan qadınlarda laparoskopik sakropeksiya əməliyyatı” ATU-nun I Mamalıq-ginekologiya kafedrasının doktarantı Rəxşəndə Əliyeva

17.15-17.30 – “Trofık xoraların müalicəsındə venocoryl məlhəminin və venalazer ablasiyasının tətbiqi”  ATU-nun III  Cərrahi xəstəliklər kafedrasının dissertantı Babək Abbasəliyev

17.30-17.45 – “Preeklampsiyanın profilaktikasına müasir yanaşmalar” ATU-nun II Mamalıq-ginekologiya kafedrasının dissertantı Aynurə Həmidova 

17.45-18.00 – “Keysəriyyə əməliyyatı sonrası rast gəlinə bilən çapıq endometriozunun diaqnostik metodlarla dəyərləndirilməsi” ATU-nun Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasının dissertantı Aygün Abdullayeva 

 

TERAPİYA VƏ PEDİATRİYA BÖLÜMÜ

13.00-14.00 – Qeydiyyat (ATU 5-ci korpus)

Sədrlər: professor Vəsadət Əzizov, professor Nailə Sultanova, professor Rəna Əliyeva

14.00-14.15 – “Bronxial astma olan uşaqlarda virus infeksiyaların qarşısının alınması” ATU-nun Allergologiya və kliniki immunologiya kafedrasının müdiri əməkdar elm xadimi, əməkdar həkim professor Lalə Allahverdiyeva

14.15-14.45 – “XÜC – farmakoloji müalicədə yeni perspektivlər” akademik C.M.Abdullayev adına Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitunun direktoru, ATU-nun Kliniki farmakologiya kafedrasının professoru Gülnaz Dadaşova

14.45-15.00 Современная диагностика аллергических заболеванийRusiya Uşaq Allergologiya və İmmunologiya Assosiasiyasının Vitse-prezidenti professor Smolkin Yuriy Solomonoviç

 15.00-15.15 – “Синдром Свитаредкий, многоликий дерматозATU-nun Dermatovenerologiya kafedrasının professoru Əmirova İrina Aleksandrovna

15.15-15.30 – “Современные подходы к терапии ОРВИ и гриппаRusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin Allergologiya və Kliniki immunologiya kafedrasının müdiri professor Elesyutina Olga Quryevna

15.30-15.45 – “Uşaqlarda agız gigiyenasının kliniki qiymətləndirilməsi”  ATU-nun Uşaq stomatologiyası kafedrasının dosenti Gülşən Zeynalova 

15.45-16.15 – “Борьба с зудом как необходимое условие достижения клинической ремиссии при атопическом дерматите” ” Rusiya Uşaq Allergologiya və İmmunologiya Assosiasiyasının Vitse-prezident professor Smolkin Yuriy Solomonoviç

Sədrlər: professor İsbəndiyar İsmayılov, professor Səfixan Həsənov, professor Yusif Nağıyev

16.15-16.30 – “Vitamin D defisitinin kardiorenal sindromlu xəstələrdə klinik əhəmiyyəti. Metabolikvə hemodinamik parametlərə təsiri” ATU-nun Terapevtik və pediatrik propedevtika kafedrasının doktorantı Fazil Alməmmədov

16.30-16.45 – “Süd vəzi xərçəngi yarımtiplərinin diaqnostikasında aksilyar limfatik metastazların radio-morfoloji göstəricilərinin əhəmiyyəti” Şüa diaqnostikası və terapiyası kafedrasının doktorantı   Cəlalə Axundova

16.45-17.00 – “COVİD-19 təsdiqlənmiş uşaqlarda xəstəliyin kliniki immunoloji xüsusiyyətləri” ATU-nun II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının dissertantı İlhamə Hüseynova

17.00-17.15 – “Лечение грибковых отитов в условиях возрастающей резистентности к антимикотическим препаратам ATU-nun Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrasının doktarantı Leyla Poladova

17.15-17.30 – “Ortodontik müalicə zamanı orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə reaksiyalarının aktivliyinin qiymətləndirilməsi” ATU-nun Uşaq stomatologiyası kafedrasının dissertantı Nigar Həsənli

17.30-17.45 – “Proqram hemodializi alan xəstələrdə okkult hepatit B virus infeksiyasının aşkar edilməsi və onun böyrək funksiyasının itirilməsinə səbəb olan etioloji faktordan asılılığı” ATU-nun III Daxili xəstəliklər kafedrasının dissertantı Elnarə Nağıyeva

17.45-18.00 – “Dərman hepatiti fonunda müxtəlif müalicə sxemlərinin effektivliyinin eksperimentdə tədqiqi” ATU-nun III Daxili xəstəliklər kafedrasının dissertantı Sevinc Abbasova

18.00-18.15 – “Vertigo şikayəti olan xəstələrin ilkin dəyərləndirilməsi” ATU-nun Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrasının doktarantı Nigar Muradova

18.15-18.30 – “Qastroezofagial reflyuks xəstələrində endoskopik əlamətlərin 24 saatlıq qida borusu Ph-metriyasının göstəriciləri ilə əlaqəsi” ATU-nun III Daxili xəstəliklər kafedrasının dissertantı Gövhər İmanlı

 

NƏZƏRİ FƏNLƏR

13.00-14.00 – Qeydiyyat - ATU-nun 4 saylı Tədris binası (fizika-kimya korpusu)

Sədrlər: professor Sabir Əliyev, professor Qoşqar Əliyev, professor Ədalət Həsənov

14.00-14.15 – “Zəfərə gedən yol!” İctimai fənlər kafedrasının professoru Fəxrəddin Məmmədov

14.15-14.30 – “β-qlükuronidaza fermentinin in vitro və in silico tədqiqiATU-nun Tibbi və Bioloji Fizika kafedrasının dosenti Xəyalə Məmmədova

14.30-14.45 – “Müxtəlif kəllə indeksi olan insanlarda üz siniri kanalının köndələn kəsik sahəsi göstəriciləri” ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının dosenti Gülnarə Kərimzadə

14.45-15.00 – “Trombositlərlə zənginləşdirilmiş plazmanın alınma metodikası” ATU-nun Elmi Tədqiqat Mərkəzinin doktorantı Nərminə Cəfərova

15.00-15.15 – “Xroniki iltihabın yetkin orqanizmdə neyrogenez prosesinə təsiri” ATU-nun Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrasının dissertantı Günel Əyyubova

15.15-15.30 – “Yoğun bağırsağın sinir kələflərinin qanqliyalarının struktur təşkilinin xüsusiyyətləri” ATU-nun İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının assistenti Ramilə Babayeva  

15.30-15.45 – “Oksidativ stress və dislipidemiyanın toxumaların limfadrenaj funksiyasının pozulmasında və diabetik ağırlaşmaların patogenezində roluATU-nun Patoloji fiziologiya kafedrasının assistenti Aytac Bədəlova

15.45-16.00 – “Diabetik damar ağırlaşmaları zamanı endotelial disfunksiyanın və limfadrenaj funksiyanın pozulmasında immuntənzimlənmənin rolu” ATU-nun Patoloji fiziologiya kafedrasının assistenti Ülkər Ağamalıyeva

 

Sədrlər: professor Eldar Qasımov, professor Məhbubə Vəliyeva, professor Gülnarə Əzizova

16.00-16.15 – “ Vitamin D çatışmazlığı zamanı bakterial vaginoz və vaginitin mikrobioloji və immunoloji aspektləri” ATU-nun Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dissertantı Nərgiz Hüseynova

16.15-16.30 – “Gümüş və qızılın kolloid məhlulu əsasında nanoməlhəmin hazırlanma texnologiyası” ATU-nun Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrasının doktorantı Bəhruz Məmmədov 

16.30-16.45 – “Проблема антибиотикорезистентности возбудителей бактериальных инфекций нижних дыхательных путейATU-nun Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dissertantı Kübra Zöhrabova

16.45-17.00 – “ Diabetin damar ağırlaşmalarının patogenezində oksidativ stressin və toxumaların limfadrenaj funksiyasının pozulmasının əhəmiyyəti” ATU-nun Patoloji fiziologiya kafedrasının dissertantı Aytən Məmmədzadə 

17.00-17.15 – “Neonatal sepsisin müasir, klinik, laborator və proqnostik meyarları” ATU-nun Biokimya kafedrasının dissertantı  Nazilə Kərimova 

17.15-17.30 – “Изучение концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных эшерихиозомATU-nun Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının dissertantı Rəna Hüseynova

17.30-17.45 – “Süd vəzi xərçənginin patogenezində seruloplazminin roluATU-nun Biokimya kafedrasının dissertantı Səadət Qənbərova

17.45-18.00 – “Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin idxalının gömrük xidmətində tənzimlənməsinə aid qaydaların öyrənilməsi” ATU-nun Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrasının dissertantı Türkan Abbasəliyeva