2. Türkiyə-Azərbaycan HPB Cərrahiyəsi Toplantısı

 2. Türkiyə-Azərbaycan HPB Cərrahiyəsi Toplantısı

Türk HPB Cərrahiyəsi Dərnəyi -Azərbaycan Tibb Universiteti

PANKREAS’IN NEOPLASTİK KİSTLƏRİNƏ MÜASİR YANAŞMA

19 Noyabr 2022

Açılış

 

 

Çıxışçı

 

 

 

 

08.30-08.40

10 dk

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru

Gəray Gəraybəyli

08.40-08.50

10 dk

Türk HPB Cərrahiyyə Dərnəyi Başkanı

Mustafa Kerem

08.50.-09.00

10 dk

Azərbaycan Tibb Universitetinin I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri

Nuru Bayramov

Oturum-1

 

Sədrlər:

Surxay Hadıyev

Gurkan Öztürk

09.00-09.15

15 dk

Pankreas kistik neoplaziyalarının sinifləndirilməsi və patologiyası

 Volkan Adsay

09.15-09.30

15 dk

Pankreas kistik neoplaziyalarının diaqnostikasında Radiologiyanın yeri

 Nicat Alışov

09.30-09.45

15 dk

Pankreas kistik neoplaziyalarının diaqnostikasında Endoskopik Ultrasonoqrafiyanın yeri

(Göstərişləri nədir? Hər xəstəyə FNA edəkmi? Kist mayesinin qiymətləndirilməsini nece edək? Hansı biogöstəricilərə baxaq? Yeni göstəricilər hansılardır?)

 Erkan Parlak,

 Mehmet Cindoruk

09.45-10.00

 

                       Müzakirə

 

 

 

Cofee break

Oturum-2

 

Sədrlər:

Qurbanxan Müslümov, Fariz Camalov

Muherrem Battal

10.30-10.45

15 dk

Beynəlxalq rəhbərlər nə deyir? Fərqliliklər və oxşarlıqlar

Rasim Cəfərov

10.45-11.00

15 dk

IPMN’lərdə cərrahi göstərişlər

Kemal Dolay

11.00-11.15

15.dk

Musinoz kistik neoplaziyalarda cərrahi göstərişlər

Ahmet Balık

11.15-11.30

15.dk

Əməliyyat zamanı  frozen hər xəstəyə edilməlidirmi? (Patoloqadan nəyi soruşaq?  Ne desə nə edək? )

Ahmet Dogrul

11.30-12.00

30 dk

                       Müzakirə

 

12.00-13.00

 

                         Nahar fasiləsi

Oturum-3

 

Sədrlər:

Elçin Ağayev,

Rauf Ağayev,

Ahmet Balık

13.00-13.15

15 dk

Seroz kistik neoplaziyalarda cərrahiyənin yeri varmıdır?

Kənan Yusifzadə

13.15-13.30

15 dk

Solid Psevdopapilyar neoplaziyada cərrahi müalicə şərtdirmi?

Kaya Sarıbeyoğlu

13.30-13.45

15 dk

Pankreasın kistik neoplaziyalarında əməliyyat olunan və olunmayan xəstələrdə təqib necə olmalıdır? Sıxlığı?

Murat Gönenç

13.45-14.00

15 dk

Pankreas’ın digər kistik neoplaziyaları (primer –metastatik)      Ramazan Acar

14.00-14.30

 

                      Cofee break

 

Oturum-4

 

           Xəstə təqdimatı və müzakirəsi

 

 

 

Oturum Başkanları:

Mustafa Kerem

Nuru Bayramov

 

 

Təqdim edənlər

İlkin İsmayılov

Elvin İsazadə

Ahmet Doğrul

Mahmud Mahmudov

14.30-17.00

 

  1.  Yan dal IPMN

 

 

  1. Musinoz kistik neoplaziya

 

 

  1. Kisti fərqləndirə bilmirəm

 

 

 

  1. Frozen’da cərrahi sərhəddə epitel görə bilmirəm

 

 

 

  1. Solid psevdopapilyar törəmə

 

Müzakirəçilər:                        Bütün başkanlar ve Çıxışçılar