Professor A.M.Əfəndiyevin 80-illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans.