AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVANIN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ƏCZAÇILIQ FAKÜLTƏSİNİN TEC KONFRANSI