Kafedralar üzrə aşağıdakı yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN  MÜSABİQƏ ELAN EDİR:

 

Kafedraların professorları:

 

-

Patoloji fiziologiya kafedrası

- 1 yer

-

I Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

- 1 yer

-

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

 

Kafedraların dosentləri:

 

-

Farmakologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Farmakologiya kafedrası

- 1 yer

-

I Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

II Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 1 yer

-

Normal fiziologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

II Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 2 yer

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Tibbi-biologiya və genetika kafedrası

- 1 yer

-

Bioloji kimya kafedrası

- 1 yer

-

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Neyrocərrahlıq  kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Patoloji fiziologiya kafedrası

- 1 yer

-

Azərbaycan dili kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

 

Kafedraların assistentləri:

 

-

Uşaq stomatologiyası kafedrası

- 1 yer

-

II Mamalıq və ginekologiya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

II Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

- 1 yer

-

Urologiya kafedrası

- 1 yer

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer

-

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Əczaçılıq toksikologiyası və kimya kafedrası

- 1 yer (0,5 vahid)

-

Ümumi cərrahlıq kafedrası

- 2 yer (0,75 vahid)

-

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

- 1 yer

-

Ağciyər xəstəlikləri kafedrası

- 2 yer

 

Kafedraların baş müəllimləri:

 

-

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası

- 1 yer

-

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrası

- 2 yer

-

Xarici dillər kafedrası

- 1 yer

-

Bioloji kimya kafedrası

- 1 yer

-

Tibbi və bioloji fizika kafedrası

- 1 yer

 

 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14

Telefon: 597-10-08