ATU alimlərinin SCİmago sisteminə daxil olan daha 16 jurnalda məqalələri dərc edilib

Bildiyimiz kimi, SCİmago reytinq sisteminin dərc etdirdiyi siyahıya əsasən, Azərbaycan Tibb Universiteti 2020-2021 illərdə dörd sahə üzrə indeksləşdirilməklə elmi-tədqiqat sahəsində 7533 universitet arasında 517-ci yerə yüksəlib. Buna səbəb isə ATU-nun əməkdaşlarının son iki ildə indeksləşən bazalara (Web of Science, Scopus, PubMed və s.) daxil olan 32 jurnalda elmi-tədqiqat nəticələrinin nəşr olunmasıdır (Mənbə: https://amu.edu.az/news/2555/ilk-defe-olaraq-atu-beynelxalq-reytinq-qurumunun-siyahisinda).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, SCİmago reytinq sisteminə Azərbaycandan bütün elm sahələrindən 7 jurnal daxildir. Onlardan 2-si ATU-da nəşr olunur (Azerbaijan Medical Journal, SJR - 0.186, Q4, H index - 3; və Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy, SJR - 0.113, Q4, H index - 3).

ATU-nun Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri, professor Eldar Qasımov, ETM-in Elektron mikroskopiya şöbəsinin böyük elmi işçisi, b.ü.f.d. Fuad Rzayevlə, yerli və xarici universitetlərin alimləri ilə birgə yerinə yetirilən elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri 2019-2021-ci illərdə SCİmago reytinq sisteminə daxil olan əlavə 16 jurnalda da dərc edilib. Mənbəyi göstərilməklə həmin jurnalların siyahısı ilə sonda təqdim etdiyimiz cədvəldə tanış ola bilərsiniz.

Professor Eldar Qasımov və b.ü.f.d. Fuad Rzayevin həmmüəlliflikləri ilə təkcə 2021-ci ildə Web of Science, Scopus, PubMed indeksləmə bazalarına daxil olan  yüksək impakt faktorlu jurnallarda 4 məqalə dərc edilib:

1. Lin S, Kühn F, Schiergens TS, Zamyatnin AA Jr, Isayev O, Gasimov E, Werner J, Li Y, Bazhin AV. Experimental postoperative ileus: is Th2 immune response involved? International Journal of Medical Sciences.2021; 18(13): 3014-3025. doi: 10.7150/ijms.59354. https://www.medsci.org/ v18p3014.htm İmpact Factor: 2,523

2. Ilaha Hasanova, Eldar Gasimov, Fuad Rzayev, Elman Hajiyev, Goncha Eyvazova, Meherrem Shaliyev, Aytaj Mehdiyeva, Nushaba Aliyeva, Yusif Yusifov, Hikmat Ismayilov, Haji Vahid Akhundzada, Zohrab Aghamaliyev, Sarvinaz Hajiyeva, Pervane Huseynova. PEG-assisted controlled precipitation of calcium hydroxide and calcium carbonate nanostructures for cement reinforcement. Materials Chemistry and Physics, 2021, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124865 Impact Factor: 3.408 

3. Керимли Э.Г., Гасымов Э.К., Серкеров С.В., Керимов Ю.Б., Рзаев Ф.Г., Мурадова С.А., Исрафилова С.А. Изучение состава эфирного масла Achillea nobilis L. и его антибактериальное влияние на изменение ультраструктуры клеток Staphylococcus aureus // Химия растительного сырья. 2021. №1. С. 93–104. DOI:10.14258/jcprm.2021017446. (Scopus).

4. Lomidze, N., Zhvania, M. G., Tizabi, Y., Japaridze, N., Pochkhidze, N., Rzayev, F., & Lordkipanidze, T. Aging affects cognition and hippocampal ultrastructure in male Wistar rats. Developmental Neurobiology, (2021), 1–14. https://doi.org/10.1002/dneu.22839 Impact Factor: 3,9

Scimago Journal & Country Rank (2020-2021 years)

 

Title

Type

SJR

H index

1

Developmental Neurobiology

https://doi.org/10.1002/dneu.22788

journal

1.716 Q1

129

2

Functional Plant Biology

https://doi.org/10.1071/FP20004

journal

0.917 Q1

116

3

Journal of Molecular Liquids

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.10.100

journal

0.929 Q1

111

4

Saudi Journal of Biological Sciences

https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.09.032

journal

0.710 Q1

53

5

Journal of the Neurological Sciences

doi:10.1016/j.jns.2019.10.1000

journal

0.963

Q2

137

6

Neuroscience Letters

https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134898

journal

0.944 Q2

170

7

International Journal of Medical Sciences

journal

0.913

Q2

62

8

Materials Chemistry and Physics

https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.124865

journal

0.764 Q2

152

9

Biochemistry (Moscow)

DOI: 10.1134/S0006297919110166

journal

0.747

Q2

80

10

Micron

https://doi.org/10.1016/j.micron.2019.102732

journal

0.511 Q2

84

11

International Journal of Developmental Neuroscience

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jdn.10011

journal

0.761 Q3

88

12

Turkish Journal of Chemistry

doi:10.3906/kim-1907-10

journal

0.239 Q3

46

13

Biointerface Research in Applied Chemistry

https://doi.org/10.33263/BRIAC105.61016111

journal

0.216 Q4

11

14

Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya

DOI:10.14258/jcprm.2021017446

journal

0.200 Q4

6

15

Azerbaijan Medical Journal

DOI: 10.34921/amj.2020.4.014

journal

0.186 Q4

3

16

Urologiia

https://dx.doi.org/10.18565/urology.2020.4.14-17

journal

0.156 Q4

 

9

 

Mənbəhttps://www.scimagojr.com/journalrank.php