Tağı Rəşid oğlu Əhmədov 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 1985-ci ildə D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuş, 1992-ci ildə həmin institutu bitirmişdir. 2017-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin inzibati - təsərrüfat işləri üzrə prorektoru təyin olunub.
Əcnəbi dil bilikləri: Rus, ingilis.