(+99412) 597-38-98

Digər Universitetlərdən köçürülmə qaydası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 194 nömrəli 14.02.2014-cü il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair müvəqqəti Qaydalar”a əsasən aparılır.