(+99412) 597-38-98

Təhsil haqqı ödəmə qaydaları

İlk tədris ili üçün illik təhsil haqqı müqavilə imzalandığı gündə, sonrakı tədris illəri üçün illik təhsil haqqının 50 %-ni I semestr başlanan gündən 1 aydan (15 oktyabra qədər), qalan 50%-ni II semestr başlanan gündən 1 aydan gec olmayaraq (16 marta qədər) universitetin hesabına köçürmək.