(+99412) 597-38-98

t.e.n., dos. Şahbazbəyova S.K.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şahbazbəyova Sona Kamil qızı

2

İxtisas

Kardioloq

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın dosenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1965-1971

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

2

1974-1977

Aspirantura

Elmi Tədqiqat Əmək Gigiyenası və Peşə xəstəlikləri İnstitutu

Moskva şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2017-hal-hazırda

Ailə təbabəti kafed-rası, dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

2

1993-2016-hal-hazırda

II Daxili xəstəliklər kafedrası, dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

3

1983-1993

II Daxili xəstəliklər kafedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

4

1979-1983

Diaqnostika labo-ratoriyası, kiçik elmi işçi

Elmi Tədqiqat Ana və Uşaq Mühafizəsi İnstitutu

Bakı şəhəri

5

1971-1974

Həkim

6 saylı Şəhər Klinik xəstəxanası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Показатели микроэле-ментов крови в зависимости от степени контакта с УВН.

S.K.Şahbazbəyova,

Z.Ə.Əlixanova,

L.Q.Əmrahova,

R.Əsədzadə

Prof. Z.A. Zeynalovanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı-2008. Səh.147

2

Влияние углеводородов нефти на лабораторные показатели в зависимости от стажа работы.

S.K.Şahbazbəyova,

L.Q.Əmrahova,

Ş.İbrahimova,

Z.Ə.Əlixanova

Prof. A.Ə. Axunbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2008, s 199-200

3

Revmatik xəstəliklər və oxşar sindromlar.

 

V.Ə.Əzizov,

S.K.Şahbazbəyova,

Z.Ə.Əlixanova,

L.Q.Əmrahova,

M.M.Əsgərov

Dərs vəsaiti. Bakı-2013

 

Cəmi: 35 məqalə və 3 dərs vəsaiti.