(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. İbrahimov M.A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İbrahimov Musa Adil oğlu

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1976-1982

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1985-1988

Aspirantura

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, Piroqov adına II Moskva Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23 Moskva şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-hal-hazırda

Ailə təbabəti kafedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1988-1991

II Daxili xəstə-liklər, kafedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

3

1985-1987

Aspirantura

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu, Piroqov adına II Moskva Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23 Moskva şəhəri

4

1983-1985

Kardioloq

Mərkəzi Salyan xəstəxa-nası

Salyan şəhəri

5

1982-1983

Həkim-İnterna

14 saylı Tibbi Sanitar Hissə

Bakı şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

1982

Kardiologiya kursu

Bakı şəhəri

2

1983

Kardiologiya kursu

Xarkov şəhəri

3.

14.12. – 18.12.2011

Psixi pozuntuların ilkin tibbi yardım səviyyəsində diaqnos-tikası və müalicəsi kursları

Bakı şəhəri, Ailə Sağlamlıq Mərkəzi

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Андропауза в практике семейного врача.

Ибрагимов М.А.,

Салихов М.С., 

Мамедова Ш.А.

Prof. T.Əliyevin anadan olma-sının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,2011.

2

“Ailə həkiminin legionerlər xəstəliyinə baxışı”

M.S.Salihov,

R.Q.Qədimov,

M.A.İbrahimov

Ailə həkimi jurnalı. oktyabr-2012, №10.

 

3

Андропауза в практике семейного врача.

Салихов М.С.,

Ибрагимов М.А

Ailə həkimi jurnalı. may -2016, № 5.

 

4

«Оптимизация лечения мужчин в периоде андро-паузы»

Ибрагимов М.А.,

Асадов Б.Н.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU –da keçirilən elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2017. Səh 262-263

5

Влияние фактора профес-сиональной ориентации на здоровье людей с точки зрения  семейного врача.

Ибрагимов М.А.,

Салихов М.С.,

Асадов Б.Н.

İctimai sağlamlıq və səhiyyə elmi məcmuə V cild,cəh.191-196, Bakı, 2017

Cəmi: 30