(+99412) 597-38-98

ass. Məmmədov A.Ş.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədov Alik Şaxı oğlu

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1971-1977

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-hal-hazırda

Ailə təbabəti kafed-rası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1992-1993

Funksional diaqnostika həkimi

Diabetoloji Mərkəzi

Bakı şəhəri

3

1982-1992

Həkim-kardioloq

Qazax rayon Kardio-loji dispanseri

Qazax şəhəri

4

1979-1982

Həkim-terapevt

Mərkəzi Rayon Xəs-təxanası

Ağstafa şəhəri

5

1978-1979

Həkim-interna

Gəncə şəhər Klinik Xəstəxanası

Gəncə şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1

1982

Funksional diaqnostikası

Tiblisi şəhəri

 

Elmiməqalələrhaqqındaməlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qara ciyər fibroz dərəcəsinin təyinində  RTE (real time elastography).

M.S. Salihov, 

A.Ş.Məmmədov,

F.Ə.Rüstəmova

ATU-nin professor-müəllim he-yətinin elmi işlərinin yekun-larınına həsr edilmiş konfrans materialları. Səh-106 Bakı-2015

2

ANTRAL AİLƏ HƏKİMİNİN İŞ TƏCRÜBƏSİNDƏ (tesis)

M.S.Salihov,

A.Ş.Məmmədov

ATU-nin professor-müəllim he-yətinin elmi işlərinin yekun-larınına həsr edilmiş  konfrans materialları. Səh 105, Bakı-2015

3

AİLƏ HƏKİMİNİN İŞ TƏC-RÜBƏSİNDƏ FLİ İNDEKSİ

A.Ş. Məmmədov

Salihova K.M.,

Rüstəmzadə Ş.F.,

Rüstəmova F.Ə.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr.BAKI-2017, Səh. 223-224

4

AİLƏ HƏKİMNİN İŞ TƏC-RÜBƏSİNDƏ 3D HƏCMLİ HİS-TOQRAFİYA VASİTƏSİ İLƏ DİA-BETİK NEFROPATİYNIN TƏYİNİ

Məmmədov A.Ş.,

Salihov M.S.,

Ələsgərov F.A.,

Kərimova T.M.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr.BAKI-2017, Səh .222-223

5

AİLƏ HƏKİMİNİN İŞ TƏC-RÜBƏSİNDƏ KAPTOPRİL SI-NAGI (tezis)

Salihov M.S.,

Məmmədov A.Ş.,

Paşayeva C.Y.,

Rüstəmova F.Ə.,

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. BAKI-2017, Səh .235-236

Cəmi: 25