Azərbaycan psixitriyasının inkişafında ilk azərbaycanlı psixiatr alim kimi İ.R. Rəhimovun (1849 - 1925) adı xüsusi qeyd olunmalıdır. İ.R. Rəhimov Vyana (Avstriya) və İen (Almaniya) Universitetlərinin tibb fakültələrində təhsil almışdır. Bir neçə il Xarkovda işləmiş, sonra "Saburovo daça" adlanan psixiatriya xəstəxanasında fəaliiyət göstərmişdir. 1500 çarpayısı olan bu xəstəxana mərkəzi Rusiyanın ən böyük psixiatriya xəstəxanalarından biri idi. İ.R.Rəhimov Saburovkada (o vaxtlar xəstəxanı belə adlandırırdılar) əvvəllər şöbə müdiri sonralar isə xəstəxanın baş həkimi vəzifəsində çalışmışdır. Bu illərdə (1895 - 1920) həmin xəstəxanada Rusiya psixonevrologiya elminin məşhur nümuyəndələri (S.N.Davıdenkov , V.A.Qilyarovski, V.P.Protopopov, T.İ.Yudin, N.F.Melnikov - Razvedenkov) çalışmışlar.

Azərbaycanda psixiatriyanın inkişafında həkim kadrların hazırlanmasında görkəmli rus alimi S.N. Davıdenkovun (1880 - 1961) xidmətləri az olmamışdır. O, 1920 - 1925-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin, psixonevrologiya kafedrasının müdiri olmuşdur. 1925-ci ildən etibarən psixiatriya kafedrası nevropatologiya kafedrasına ayrılaraq, müstəqil fəaliyyət göstərməyə başladı. Müxtəlif illərdə psixiatriya kafedrasına prof. A.A.Perelman (1925 - 1930), S. İzrailoviç (1931 - 1935) və prof. P.M.Zinovyev (1935 - 1938) başçılıq etmişdir.

Azərbaycanda psixiatriya elminin inkişafında, ixtisaslı həkim kadrların hazırlanmasında böyük xidməti olmuş alimlərdən, Moskva psixiatriya məktəbinin yetirməsi, P.B.Qannuşkinin tələbəsi, prof. D.S.Ozeretskovskinin adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. O, 1939-cu ildə Bakıya, ADTİ psixiatriya kafedrasına işləməyə dəvət olunmuş, 20 il müddətində həmin kafedraya başçılıq etmişdir. 1959-cu ildə D.S.Ozeretskovski Leninqrada (indiki Sankt - Peterburq) işləməyə dəvət olunmuş və təqaüdə çıxana qədər İ.P.Pavlov adına Leninqrad Tibb İnstitunun psixiatriya kafedrasına başçılıq etmişdir.

D.S.Ozeretskovski Bakıdan getdikdən sonra, onu tələbəsi prof. Ə.Ə.Abasquliyev əvəz etmişdir. Ə.Ə.Abasquliyevin respublikamızda psixiatriya elminin inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında 14 tibb elmləri namizədi, tibb elmləri doktoru, onlarla yüksəkixtisaslı həkim - psixiatrlar hazırlanmışdır. Ə.Ə.Abasquliyev uzun illər respublikanın baş psixiatrı, 1960-cı ildən 1996-cı ilədək Azərbaycan Nevropatoloqlar, Psixiatrlar və Narkoloqlar Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Prof. Ə.Ə.Abasquliyevin elmi fəaliyyəti geniş və çoxəhatəliidir. O, şizofreniyanın patogenezi və klinikasına, psixiatriya yardımının təşkilinə, o cümləd

H.H. Sultanov 1990-cı ildən 2007-ci ilədək psixiatriya kafedrasının müdiri olub. Həmin vaxtdan Azərbaycan Psixiatriya məktəbi tez bir zamanda genişlənərək, tam formallaşdı. Ağabəy müəllim gənc mütəxəssislərdə bu elmə maraq, onları bir psixiatr kimi yetirmişdir. Onun rəhbərliyi altında doqquz namizədlik və iki doktorluq dissertasiya müvəfəqiyyətlə müdafiə edilmişdir.

2007-ci ildən Professor Geray Gəraybəyli kafedra müdiri kimi qoyulmuş bütün ənənələri ləyaqəytlə və şərəflə davam etdirir.
Respublikamızda psixiatriyanın inkişafında müəyyən xidmətləri olmuş alimlərdən prof. F.Ə.İbrahimbəyovun (1899 - 1987), həkim Ə.S.Əsgərovun (1898 - 1975), prof. X.A.Həsənovun (1928 - 1999) adlarını da qeyd etmək lazımdır.

LAYİHƏ
Fevralda 2012 Bakıdan partnyorlar ilə birgə "psixiatriyada qlobali İnisiativanın" litva Qeyri Dövlət Təşkilatı - "inkişaf naminə Təşəbbüsdür" və psixiatriya kafedrasının Azərbaycan Tibbi Universiteti
2-uf illik layihə "hüquqların (haqların) və 5 Azərbaycanın rayonunda səhiyyənin xidmətlərinin istifadəçilərinin psixinin imkanlarının Genişlənilməsinə" başladı. Bu layihə köməyə davamlı inkişafa və Azərbaycanda yoxsulluğun ixtisarına yönəldilmişdir (göndərilmişdir), və imkan yaratmaq xidmətin istifadəçilərinin psixi sağlamlığının birgə yanaşması cəmiyyətə onların imkanlarının və inteqrasiyanın genişlənilməsi üçün axtarır. Layihə güman edir ki, Azərbaycanda psixi sağlamlığın mühafizə xidmətlərinə istifadəçilərin cəlb etməsi növbəti beş sahədə (ərazidə) yerli Qeyri Dövlət Təşkilatının potensialının bərkidilməsi yolu ilə yüksəldilmiş ola bilər: Bakı, Gəncəyə, Dodağa, Maştaqax və Şəki. Layihə psixi sağlamlıq sahəsində yeni təşəbbüslərin aktivləşdirməsinə imkan yaradır, beləliklə, dolayısilə hamının (hər şeyin) xeyrinə, hansılar ki, ixtisaslaşdırılmış, icma və möhkəm psixi sağlamlığı tələb edirlər. Məhdudlaşdırılmış imkanlarla təsvir dəyişməyə başlayacaq, buna görə psixi sağlamlığın xidmətləri istifadəçilər cəmiyyətə birləşmək və onların rifahını yaxşılaşdırmaq daha yaxşı bacaracaqlar. Gözlənilir ki, layihə çərçivəsində yaradılmış resurs mərkəzi psixi sağlamlığın başlanğıc üçün icma mühafizə xidmətlərinin əlaqələndirən orqanı kimi işləyəcək, daxil olmaqla və səhiyyənin, təhsilin (yaranmanın) inkişafının və onların ailələrinin üzvlərinin dəstəyinin sisteminin xidmətlərinin psixi istifadəçilərinin aktivləşdirmələri, psixi sağlamlığın problemləriylə insanların hüquqları (haqları) üçün damğaya və diskriminasiyaya və mübarizəyə qarşı kampaniyalar. Layihə təşəbbüs edir ki, 5 Azərbaycanın regionunda xidmətin istifadəçilərinin psixi sağlamlığı hərəkətlərdə özünü təşkil etmək, müalicə və bərpanın psixososialnoy-u haqqında informasiyanın alınmasına öz hüququ (haqqı) üçün mübarizə aparanlar onlara lazım, hörmətlə yanaşmaq üçün və üstünlüklə, həmçinin ki, psixi sağlamlığın problemləri haqqında məlumatı olmanın ictimainin artımı və, xüsusi halda istifadəçilərin səhiyyəsinin psixi hərəkətlərinə münasibətin (əlaqənin), davranışın və inamın icmaları müsbət təsir edir, vətəndaş cəmiyyəti aktivləşdirir, həmçinin səhiyyənin psixiatrik xidmətinin istifadəçilərinin əlavə etməsi (qoşması) bütovlükdə stimullaşdırır. Bu fəaliyyət təsir edəcək və xidmətlərin istehlakçılarının psixi sağlamlığı üçün faydalı olacaq, psixi sağlamlıq sahəsində işləyən vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatları kütləvi informasiya vasitələrlərinin nümayəndələri, həmçinin yerli cəmiyyətin üzvləri.

06-09 Aprel 2013-cü il tarixində Nissada (Fransa ) Psixiatriya Üzrə Avropa Kongresi (EPA 2013) baş tutacaq.
Azerbaijan Tibb Universitetın Psixiatriya Kafedrasinan bir necə işçiləri həmin konfrasda Azerbaycanı təmsil edəçəklər.
Bu cavan həkimlərin arasında həmçinin, onlardan biri Haciyeva Narmin Psixiatriya üzra boyük kongreslarda qrand eldə etdi, o cümlədən xüsüsi hazirlanmış cəvan psixiatirlar üçün hazirlanma kurslarında iştrak edir.

31.03.2013
Azərbaycan Tibb Universiteti Psixiatriya kafedrasında 2013 - cü ilin yanvar ayından başlayaraq kafedra müdiri Professor Gəray Gəraybəylinin təşəbbüsü ilə gənc psixiatrların təkmilləşməsi və müasir yenilikləri və bilikləri izləməsi məqsədi ilə həftəlik seminarlar təşkil edilmişdir. Bu seminarlarda gənc psixiatrlar və psixiatriya rezidentləri ilə yanaşı istəyən hər bir həkim iştirak etmə hüquna malikdir. Eyni zamanda marağı olan bəzi tələbələr də bu seminarlara aktiv maraq göstərməkdədir. Seminarlarda hər həftə bir gənc psixiatr Azərbaycandan xaricdə, əsasən də Amerika və Avropa Ölkələrində nəşr olunan jurnallardan hər hansı birində dərc edilmiş bir məqaləni ətraflı bir şəkildə və müasir prezentasiya qaydalarına uyğun olaraq təqdim etməkdədir. İndiyə qədər Tourette sindromu, Diqqət əksikliyi hiperaktivlik sindromu, Böhran vəziyyətləri, Obsessiv - kompulsiv pozuntu, Özünə zərər vermə sindromları və bir neçə maraqlı xəstə prezentasiyaları olmaq üzrə toplantılar keçirilmişdir. Bundan sonra da toplantılara davam edilməklə yanaşı, hər həftə təcrübəli psixiatrlar tərəfindən gənclərə ən geniş istifadəyə malik dərman preparatları ilə əlaqəli geniş məlumat verilməsi planlaşdırılır.