Azərbaycan Tibb Universitetində “Ailə təbabəti” kafedrası 2002-ci ildə  “Poliklinika terapiyası” kafedrasınm bazasında  yaradılmışdır. Bu illər ərzində kafedraya dos. M.S.Salihov rəhbərlik  etmiş, kafedrada müalicə-profilaktika və hərbi-tibb fakültələrinin V və VI kurs və tələbələrinə “Ailə təbabəti” fənni tədris edilmşdir.

Universitetdə  aparılan islahatlarla əlaqədar olaraq “Terapevtik və pediatrik propedevtika” kafedrasının fəaliyyətinə xitam verildikdən sonra həmin kafedranın bəzi əməkdaşları “Ailə təbabəti” kafedrasına keçirilmişdir. Hal hazırda “Ailə təbabəti” kafedrasına, tibb elmlər doktoru, professor əməkdar elm xadimi İbrahim İsa oğlu İsayev rəhbərlik edir.

ATU-da yeni tədris  proqramlarına keçidə uyğun olaraq kafedrada Müalicə-profilaktika  və HTF tələbələrinə “Ailə təbabəti” (V; VI kurslar),  “Klinik bacarıqlar” (III kurs), “Tibb bacısı” ixtisası üzrə “Tibb bacılığıının əsasları-2”, “Daxili xəstəliklərdə tibb bacılığı”, “Ailə təbabətində tibb bacılığı” və s. yeni  fənlər tədris olunur və bunlara uyğun olaraq yeni tədris metodik vəsaitlər (proqramlar, tematik-planlar, sillabuslar, metodik  işləmələr, testlər və s.) hazırlanır.

Kafedrada  49 nəfər əməkdaş - 3 professor; 10 dosent; 24 nəfər  assistent və 12 texniki işçi (baş laborant, laborant  və xadimə) fəaliyyət göstərir.