Azərbaycanda özünə möhkəm yer tutub inkişaf edən ailə təbabətinin tarixi kökləri XX əsrin ikinci hissəsinə düşür. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da stasionardan kənar yardım əhaliyə göstərilən tibbi xidmət sırasında mühüm və başlıca yer tutur. Azərbaycanda ambulator-poliklinika sistemi sahə həkimi və yaxud sahə terapevti  prinsipinə əsasən qurulmuşdur.  Səhiyyənin birinci və əsas hissəsi olan ambulator-poliklinika işinin yaxşılaşdırılması üçün 1990-cı il dekabrın 30-da N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda 286/K saylı əmrlə Azərbaycan Tibb Universitetində  Daxili xəstəliklər kafedralarında mövcud olan poliklinika terapiyası üzrə tədris saatları birləşdirilərək, “Poliklinika terapiyası” kafedrası təşkil olundu. Bu, özlüyündə artıq irəliyə doğru yeni bir addım idi.  Kafedranın ilk müdiri vəzifəsinə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti  Salihov Mustafa Salih oğlu təyin edilmiş və 1991-ci ildə müsabiqə yolu ilə bu vəzifəyə seçilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanun qəbul edilmişdir. Bu qanun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 25 iyul tarixli Fərmanı ilə tətbiq edilməyə başlamışdır. Həmin qanunun 13-cü maddəsində vətəndaşların tibbi sığortasından, ilkin tibbi-sanitar yardım, təcili və təxirəsalınmaz və ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım, müalicə və o cümlədən ümumi praktika (ailə) həkiminin fəaliyyəti haqqında müfəssəl məlumatlar verilmişdir.

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, ümumi tibbi praktika və ya ailə həkimliyi prinsipi cəmiyyətin inkişafından irəli gələn və icrasına ehtiyacı olan bir proses kimi yayılırdı.

ÜST-nın Avropa Regional Bürosunun  Lüblyana konfransı (2001) qərarlarına uyğun olaraq Avropanın bir çox ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda (2002), Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində Azərbaycan Respublikasının “Ailə təbabəti” proqramı üzrə milli strategiyasının hazırlanması barəsində Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin 2002-ci il 12 iyun tarixli  69 saylı əmri verildi. Əmrdə yazılmışdı: “...Səhiyyə və tibbi təhsil sahəsində aparılan islahatlara müvafiq olaraq respublikada əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətini daha da yüksəltmək üçün ilkin tibbi yardım müəssisələrində ümumi həkim (ailə) praktikasının tətbiqinin təmin edilməsi vacib sayılsın”. Həmin əmrin 4-cü bəndinə əsasən Azərbaycan Tibb Universitetinə və Ə.Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna ümumi praktika (ailə) həkimlərinin diplomdanqabaq və diplomdansonrakı hazırlığı üçün tədris proqramlarınm hazırlanması və müvafiq kafedraların açılması nəzərdə tutulurdu. Az sonra Azərbaycan Respublikasında tibb təhsili və səhiyyə sahəsində aparılan islahatlara müvafiq olaraq əhaliyə göstərilən ilkin tibbi yardım müəssisələrində ailə həkimliyi praktikasının təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Tibb Universitetində “Ailə təbabəti” kafedrasının yaradılması haqqında  2002-ci il 31 oktyabr 227 saylı əmr verildi. Əmrdə universitetin “Poliklinika terapiyası” kafedrasınm bazasında “Ailə təbabəti” kafedrasının yaradılması qərara alındı. Bununla əlaqədar, Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının “Ailə təbabəti” fənni üzrə respublikada yeganə professor olan M.S.Salihov  rektorun əmri ilə kafedra müdiri vəzifəsini icra etmək üçün təyin edilmişdir və 2003-cü ildə müsabiqə yolu ilə bu vəzifəyə seçilmişdir.

Hazırda Azərbaycan Tibb Universitetində “Ailə təbabəti” kafedrasında ailə təbabəti fənni üzrə tədris proqramı əsasında  bakalavr pilləsində təhsil alan müalicə-profilaktika fakültələrinin V və VI kurs tələbələrinə fənnin tədrisi aparılır.

Burada dosentlərdən Küdari N.Q., MəlikAslanov M.F., Nağıyev İ.M., Axundov S.N., Sultanova M.B., Təhməzova Z.M., Kərimov N.C., Əli-zadə L.İ., Şahbazbəyova S.K., assistentlərdən İbrahimov M.A., Qəzvinova E.A., Rüstəmzadə Ç.M., Mirveysova Q.T., Rəhmanova K.X., Əfəndiyeva Y.F, Hacıyeva Ş.A., Qasımova L.R., Məmmədov A.Ş., Məmmədova A.P., Vəliyev F.İ., Ələsgərov F.A., Qədimov R.Q., Kolesnik S.A., Salihova K.M., Paşayeva C.Y., Həsənova N.H, Əsədov B.N., Axundova X.R., baş laborant Qasımova S.V., saat hesabı müəllimlərdən Respublika QİÇS-lə mübarizə mərkəzinin həkimi Mahmudova D.A., AHTİ-nun assistenti Rəsul İ.T., texniki işçilərdən laborant Balakişiyeva E.H., Malışeva A.L., Gereyeva F.M., işləyib və işləyirlər.