Yoluxucu xəstəliklər kafedrası 1928-ci ildə Bakı Universitetinin Tibb Fakültəsi nəzdində professor N.Q.Uşinskinin rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər kursu” kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradıldıqdan sonra professor M.Z.Mqebrovun rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər” kafedrası təşkil olunmuşdur.

1934-1941-ci illərdə kafedraya rəhbərlik Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Əməkdar Həkim B.H.Qayıbova tapşırılıb. Məhz onun səyi və fəaliyyəti sayəsində ilk dəfə yoluxucu xəstəliklər fənninin Azərbaycan dilində tədrisinə başlanılıb.

    1941-1967-ci illərdə kafedraya əməkdar elm xadimi, professor M.X.Səfərəlibəyov rəhbərlik etmişdir. O, 150-dən artıq elmi işin müəllifi olub, Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunmuşdur.

         1968-1972-ci ildən professor L.Mahmudbəyov kafedra müdiri vəzifəsini yerinə yetirmiş, 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

         1972-1984-cü illərdə kafedraya rəhbərlik professor Gülzar İmaməliyevaya həvalə olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan İnfeksionistlər Cəmiyyəti yaradılmış və həmin cəmiyyətin I qurultayı keçirilmişdir. Onun rəhbərlik etdiyi kafedranın bir əməkdaşı namizədlik dissetrasiyası müdafiə etmişdir. Alim 300-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

1984-1989-cu illərdə professor Əbülfəz Nəcəfov kafedra müdiri vəzifəni yerinə yetirmişdir. 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur. Professor Ə.Y.Nəcəfov uzun illər “Tibbi Parazitologiya İnstitutunda” fəaliyyət göstərmiş və bu İnstitutun direktoru vəzifəsini icra etmişdir.

   1990-2020-ci illərdə kafedra müdiri əməkdar həkim, əməkdar elm xadimi, professor N.N.Əliyev olmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü və Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının xarici fəxri üzvü olmuşdur. Professor N.N.Əliyev uzun illər Respublikanın baş infeksionisti olmuşdur.

2021-ci ildən dosent Cəlal İsayev kafedra müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. O, uzun illər dekan müavini və Respublikanın Baş İnfeksionisti kimi fəaliyyət göstərmişdir. Respublikanın Əməkdar həkimdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının (05.06.2008, protokol №8) və Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tibbi Şurasının (29.05.2008, protokol №14) təsdiq etdiyi “Yoluxucu xəstəliklər” (2009) dərsliyinin müəllifidir. 

Əməkdar müəllim, professor Nərgiz Hüseynova 2011-2016-cı illərdə Uşaq Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri olmuşdur. 2022-ci ildən etibarən kafedranın məsləhətçi professorudur.

Dosent Mirzamin Muxtarov kafedrada müdirinin elmi işlər üzrə müavinidir. Kafedra həmkarlar qrupunun sədri və Təhsil keyfiyyətinin Menecmenti komissiyasının rəhbəridir. 

 Dosent Ələsgər Vəliyev 1975-1984-cü illərdə Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti olmuşdur. O həmçinin  “Yoluxucu xəstəliklərin differensial diaqnostikası” vəsaitinin, “Bruselloz” (2021), “Salmonelloz (2021)

 monoqrafiyalarının və “Yoluxucu xəstəliklər” (2013) dərsliyinin müəllifidir.

 Dosent Elza Orucova 1998-2010-cu illərdə kafedrada tədris hissə müdiri olmuşdur.

Dosent Gülnarə İbrahimova Azərbaycan Tibb Universitetinin İctimai Səhiyyə fakultəsinin Elmi şüurasının Elmi Katibidir

Dosent Sulduz Əhmədova uzun müddət uşaq yoluxucu xəstəlikləri kafedrasının  tədris hissə müdiri olmuşdur.

Professor Elçin Hüseynov Qaradağ rayonu Lökbatan Tibb Mərkəzinin direktorudur.  

Dosent, tibb elmləri doktoru Sədrəddin Atakişizadə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının İnfeksion Nəzarət şöbəsinin müdiridir

Dosent Mətanət Məmmədova uzun illər kafedrada tədris hissə müdiri olmuşdur. O, həmçinin Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin sədr müavinidir.

Son onillikdə kafedrada 333 elmi iş çap olunub, onlardan 112-si xarici mətbuatda nəşr edilib, həmçinin 3 monoqrafiya (1 monoqrafiya xaricdə) çap olunub. Kafedra yaranandan indiyə qədər elmlər doktoru elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı 6, fəlsəfə dokturu elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı isə 19 nəfərdir.

Kafedranın Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Milli Profilaktika İnstitutu ilə sıx işbirliyi və fəaliyyəti mövcuddur.

2022 - ci ilin sonuna olan məlumata görə kafedranın professor-müəllim heyəti 23 nəfərdir. Bunlardan 2 nəfəri professor, 1 nəfəri tibb elmlər doktoru, 14 nəfəri dosent, 6 nəfəri isə assistentdir. 2 nəfəri assistent tibb üzrə fəlsəfə doktorudur.. Əməkdaşlardan 5 nəfəri baş laborantdır.