(+99412) 597-38-98

1.Kafedranın tarixi: Yoluxucu  xəstəliklər kafedrası 1928-ci ildə  Bakı Dövlət Universitetinin Tibb fakultəsi nəzdində professor N.Q.Uşinskinin rəhbərliyi altinda Yoluxucu xəstəliklər kursu kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1930 – cu ildə Azərbaycan  Tibb  Universitetinin  Yoluxucu  xəstəliklər  kafedrası təşkil  olunmuş  və  prof. M.Z.Mqebrov müdir  təyin edilmişdir

Sonrakı  illər  kafedraya  dos . B.H.Qayibov (1934), prof.M.H.Səfərəliyev (1941), prof. İ.Ə.Mahmudbəyov (1941), prof. G.M.İmaməliyeva  (1972). prof. Ə.Y.Nəcəfov (1984), prof. N.N. Əliyev (1990) başcılıq  etmişlər. İndiyə  qədər  kafedra  əməkdaşları  2000 – dən çox  məqalə, metodik vəsaitlər yazmış, 25 – dən   çox  tibb üzrə  fəlsəfə  doktoru, bir tibb  elimləri  doktoru (N.N.Əliyev) dissertasiyaları müdafiə  etmişlər.

Bir  sıra  xarici  alimlərin  dərslikləri  tərcümə  olunmuş,  1990 – cı  ildə  prof. N.N.Əliyevin redaktəsi altında kafedra  əməkdaşları “Yoluxucu  xəstəliklər” dərsliyini  çap  etdirmişdir. 1984-1988 illərdə “ İnfeksion  xəstəliklərin diferensial diaqnoqstikası “  dərs  vəsaiti,  3 cilid ( Ş.N.Həsənov, Ə.H.Vəliyev), 2004 – 2013 – cü  illərdə “İnfeksion  xəstəliklər” dərsliyi 5  dəfə,  ( Ə.H.Vəliyev) “Salmonelloz”, “Virus  hepatitləri”, “Bruselloz” monoqrafiyaları  nəşr  edilmişdir. Kafedranın  əməkdaşları (prof. N.N.Əliyev, dosentlər  E.Q.Orucova, Ə.H.Vəliyev, C.P.İsayev, M.M.Muxtarov, G.Z.Cavadova, Z.M.Ömərova) universitetin tibb  üzrə  fəlsəfə  doktoru, aprobasiya  və  əsas müdafiə  şuralarının, problem  komissiyalarının üzvləridir. Ass. İ.P.Bayramov  tibbi – profilaktika fakultəsində  tədris  məsləhətçisi  işləyir.

Respublika  infeksionistlər  cəmiyyəti  yoluxucu  xəstəliklər  kafedrasında  təşkil  olurmuş  və  hazırda  onun  sədri  akad.N.N.Əliyevdir. Cəmiyyətin  üzvləri  universitetin içtimai-siyasi  işlərində fəal  iştirak  etməklə  yanaşı respublika əhalisinə  geniş  məsləhət – müalicə yardımı  göstərirlər. Dos. Ə.H.Vliyev  1975 - 1984, prof. N.N.Əliyev 1984 – 2015 – ci  illərdə Respublika  Səhiyyə nazirliyinin  infeksion  xəstəliklər  üzrə  baş  mütəxəssisi olmuşlar. Hazırda  kafedrada   13  rezident infeksion  xəstəliklər  üzrə  hazırlıq keçir. Son  illər  tədrisin  modernləşdirilməsi ilə  əlaqədar  olaraq kafedra  əməkdaşları  (Ə.H.Vəliyev, E.Q. Orucova, M.M.Muxtarov, M.N.Məmmədova, İ.P.Bayramov)  tələbələrin  biliklərinin  obyektiv qiymətləndirilməsi  üçün  çox  sayda  test  sualları  və  situasiya  məsələlərinin  hazirlanmasında “Dövlət  imtahan  komissiyası”   ilə  sıx  əməkdaşlıq  edirlər.

 Dos.  E.Q.Orucova  1993-cü  ildə  “Bağırsaq  yersiniozunun  kompleks  müalicəsində  maqnioterapiyanın  tətbiqi” mövzusunda  namizədlik  dissertasiyasını  müdafiə  etmiş  və  ona  tibb  elmləri  namizədi  alimlik  dərəcəsi  verilmişdir. 1996 – cı ildə  dosent  elmi  adını  almışdır.  Dos.  E.Q.Orucova  1999-2010 – ci illərdə  kafedranın  tədris  hissə  müdiri vəzifəsində  işləmişdir.  60 elmi, tədris-metodiki  işin  müəllifidir (o cümlədən 3  yoluxucu xəstəliklər  üzrə  tədris  proqramı. 2 yoluxucu  xəstəliklər  ixtisası  üzrə  rezidentura  və  ixtisasartırma təhsilinin  tədris proqramı, 1  yoluxucu  xəstəliklər üzrə  dərslik-müştərək müəlliflərlə, 4 metodik göstəriş, 1 dərs və 1 tədris – metodik  vəsait  və s). Hal – hazırda  Azərbaycan  Səhiyyə  Nazirliyində “Qara  ciyərin transplantasiyası” üzrə komissiyanın “SOS” uşaq  kəndləri – Azərbaycan   birliyinin  üzvüdür.  O, “Vektor” Beynəlxalq  Elmi mərkəzinin  “XXI əsrin  tanınmış həkimi,  Beynəlxalq  diplomuna  layiq  ğörülmüş (2003). Azərbaycan  Həmkarlar  İttifaqı  Konfederasiyasının Fəxri  fərmanı  ilə  təltif  edilmişdir (2010). ATU-nun yoluxucu  xəstəliklər kafedrasında  test  imtahan  sualları üzrə  baş  ekspertdir.     

Tibb  üzrə  fəlsəfə  doktoru , Patentoved,  İxtira  səmərələşdiricilər  cəmiyyəti  mükafatı  laureatı  Hüseynova  Suqra  Mövsüm  qızı  40  ixtiranın  (müəlliflik şəhadətnamələrinin hamısı  Moskvadan  alınıb), 15  Beynalxalq  sertifikatın,  4  Milli  patentin, 200  metodik  göstəriş,  məqalənin  müəllifidir.

2016 – cı  ildən  kafedraya  birləşdirilən  uşaq  yoluxucu  xəstəliklər  kafedrası  1944 – cü  ildə  yaradılmış  və  ora  prof. Ə.F.Qarayev (1944 – 1952), dos. M.M.Quliyev  (1955 – 1969), prof. V.F.Əsqərov (1969 – 2010), prof. N.M.Hüseynova (2011 – 2016)  rəhbərlik  etmişlər.

2. Hazırda  kafedrada 35 nəfər professor-müəllim heyəti, bunlardan 2 professor, 20 dossent, 13 assistent, 5 baş laborant çalışır.