(+99412) 597-38-98

          Yoluxucu xəstəliklər kafedrası 1928-ci ildə Bakı Universitetinin Tibb Fakültəsi nəzdində professor N.Q.Uşinskinin rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər kursu” kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradıldıqdan sonra professor M.Z.Mqebrovun rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər kafedrası” təşkil olunmuşdur.

1934-1941-ci illərdə kafedraya rəhbərlik Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Əməkdar Həkim B.H.Qayibova tapşırılıb. Məhz onun səyi və fəaliyyəti sayəsində ilk dəfə yoluxucu xəstəliklər fənninin Azərbaycan dilində tədrisinə başlanılıb.

           1941-1967-ci illərdə kafedraya ə.e.x., professor M.X.Səfərəlibəyov (1896-1967) rəhbərlik etmişdir. O, 150-dən artıq elmi işin müəllifi olub, Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunmuşdur.

          1968-1972-ci ildən professor L.Mahmudbəyov 4 ilə yaxın bir müddətdə kafedra müdiri vəzifəsini yerinə yetirmiş, 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

          1972-1984-cü illərdə kafedraya rəhbərlik professor Gülzar İmaməliyevaya həvalə olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan İnfeksionistlər Cəmiyyəti yaradılmış və həmin cəmiyyətin I qurultayı keçirilmişdir. Onun rəhbərlik etdiyi kafedranın bir əməkdaşı namizədlik dissetrasiyası müdafiə etmişdir. Alim 300-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

1984-1989-cu illərdə professor Ə.Y.Nəcəfov kafedra müdiri vəzifəni yerinə yetirmişdir. 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur. Professor Ə.Y.Nəcəfov uzun illər “Tibbi Parazitologiya İnstitutunda fəaliyyət göstərmiş və bu İnstitutun direktoru vəzifəsini icra etmişdir.

          1990-2020-ci illərdə kafedra müdiri professor N.N.Əliyev (1940-2020) olmuşdur. Respublika İnfeksionistləri Cəmiyyətinin sədri və uzun illər Səhiyyə Nazirliyinin Baş infeksionisti vəzifələrini yerinə yetirmişdir. O, “Əməkdar elm xadimi”, “Əməkdar Həkim” fəxri adlarına layiq görülüb, AMEA-nin muxbir üzvü, Rusiya TEA-nin fəxri üzvü olmuşdur. 1992-ci ildə ATU-nun tələbələri üçün  onun  redaktoru olduğu və müştərək müəlliflərlə (həmmüəllif, elmi redaktor və korrektoru dos. M.M.Muxtarov və b.) “Yoluxucu Xəstəliklər” dərsliyi çap edilmişdir.

2021-ci ildən dosent Cəlal İsayev kafedra müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. O, uzun illər dekan müavini və Respublikanın Baş İnfeksionisti kimi fəaliyyət göstərmişdir. Respublikanın Əməkdar həkimdir. ATU-nun Problem Komissiyası, Aprobasiya və Dissertasiya surasının üzvüdür. Dosent Cəlal İsayev Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının (05.06.2008, protokol N8) və Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tibbi Şurasının (29.05.2008, protokol N14) təsdiq etdiyi “Yoluxucu xəstəliklər” (2009) dərsliyinin müəllifidir.

Dosent M.M.Muxtarov kafedrada müdirinin elmi işlər üzrə müavinidir. O, ATU-nun Problem Komissiyası, Aprobasiya və Dissertasiya Şurasının, Respublika İnfeksionistləri Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvüdür. Onun rəhbərliyi altında bir nəfər tibb üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir.  Dosent M.M. Muxtarov “Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının” üzvüdür. Bundan başqa 4 ictimai qrumun da üzvüdur.

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Cavadzadə kafedra müdirinin tədris işləri üzrə müavinidir.

Professor N.M.Hüseynova Uşaq Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının (2011-2016) müdiri olmuşdur. Professor N.M.Hüseyinova “Əməkdar Müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür.

 Dosent Ə.H.Vəliyev Azərbaycan Respublikası İnfeksionistlər Cəmiyyətinin üzvüİnfeksion xəstəliklər üzrə Müdafiə Şurasının üzvüdür. 1975-1984-cü illərdə Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti olmuşdur. O həmçinin  “Yoluxucu xəstəliklərin differensial diaqnostikası” vəsaitinin, “Bruselloz” (2021), “Salmonelloz (2021)” monoqrafiyalarının və “Yoluxucu xəstəliklər” (2013) dərsliyinin müəllifidir.

 Dosent E.Q.Orucova  uzun illər kafedrada tədris işləri üzrə müavin vəzifəsində çalışıb. O, Avropa Klinik Mikrobiologiya  və İnfeksion Xəstəliklər Cəmiyyətinin tam üzvü, Azərbaycan Tibbi Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar  cəmiyyətinin üzvü, DİM-də rezidentura təhsili üzrə yoluxucu xəstəliklər fənnindən ekspertdir. Yoluxucu xəstəliklər kafedrasında test imtahan sualları üzrə ekspert kimi fəaliyyət göstərmişdir. O həmcinin Fakültə elmi şurasının və Həmkarlar bürosunun üzvüdir.

Dosent N.M.Xudaverdiyeva “Yoluxucu  Xəstəliklər”  Cəmiyyətinin üzvü və “Homotoksikoloqlar” cəmiyyətinin üzvüdür.

Dosent G.X.İbrahimova Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdindəki Dissertasiya Şurasının Pediatriya ixtisasında Elmi seminarın elmi katibi, Azərbaycan Mikrobioloqlar və İnfeksionistlər Cəmiyyətinin üzvü, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdnindəki Etik Komissiyanin üzvü, PROACT Koordinasiya Komitəsinin üzvü və ATU-nin Yoluxucu xəstəlikləri kafedrasının beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinatorudur.

Dosent S.İ.Əhmədova Mikrobiologiya, epidemiologiya, immunologiya, yoluxucu xəstəliklər üzrə Problem Komissiyasinda  elmi katibi, Səhiyyə Nazirliyi İmmunologiya üzrə Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Mikrobioloqlar və İnfeksionistlər Cəmiyyətinin üzvü və ATA-Pediatriya (Azərbaycan Tibb Assosasiyası) dərnəyinin üzvüdür.

Dosent S.A.Atakişizadə 2020-ci ildə tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. O, həmçinin Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının İnfeksion Nəzarət şöbəsinin müdiridir.

Dosent E.M.Hüseynov 2020-ci ildə tibb elimləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. O, həmçinin Qaradağ  Tibb Mərkəzinin direktorudur.

Dosent M.N.Məmmədova uzun illər kafedrda müdirinin tədris işləri üzrə müavin vəzifəsində çalışıb. O, həmçinin Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza  və Reabilitasiya Agentliyinin sədr müavinidir.

Dosent Z.M.Ömərova Respublika İnfeksionistlər Cəmiyyətinin üzvüdür.

Dosent K.Ə.Cəfərova İctimai Səhiyyə Fakültəsinin Metodik Komissiyasının katibi və Fakültə Elmi Şurasının üzvüdür.

Assistent O.Ə.Abdullayeva uzun illər kafedrada müdirinin tədris işləri üzrə müavini vəzifəsində çalışıb, Respublika İnfeksionistlər Elmi-praktik Cəmiyyətinin katibidir.

Assistent, t.ü.f.d S.B.Məmmədov Avropa Pediatrlar Akademiyasının üzvüdür.

Assistent G.A.Kərimova ATU-nun yoluxucu xəstəliklər kafedrasında test imtahan sualları üzrə ekspert, yoluxucu xəstəliklər kafedrasının həmkarlar qrupunun sədri və Azərbaycan İnfeksionistlərinin Elmi Cəmiyyətinin üzvüdür.

          Assistent M.H.Bağırova kafedra tələbə elmi cəmiyyətinin sədridir.

Assistent M.M.Camaldinov Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində “Hepatoloqlar komissiyasının” üzvüdür.

Son onillikdə (2010-2021) kafedrada 298 elmi iş çap olunub, onlardan 77-si xarici mətbuatda nəşr edilib, həmçinin 3 monoqrafiya (1 monoqrafiya xaricdə) çap olunub. Kafedra yaranandan indiyə qədər elmlər doktoru elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı 6, fəlsəfə dokturu elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı isə 19 nəfərdir.

Fəlsəfə doktorlarından 10 nəfəri son onillikdə (2010-2020) müdafiə edib. Kafedranın V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Milli Profilaktika İnstitutu ilə sıx işbirliyi və fəaliyyəti mövcuddur.

2021 - ci ilin sonuna olan məlumata görə kafedranın professor-müəllim heyəti və baş laborantları tərkibinə 29 nəfər - 1 nəfər t.e.d., professor, 2 nəfər t.e.d.,  14 nəfər dosent., 12 nəfər assistent ( 2 nəfər fəlsəfə doktoru), 4 nəfər baş laborant aiddir:

 1. Kafedra müdiri, T.ü.f.d.  dosent - Cəlal İsayev
 2. Kafedra müdirinin tədris işləri üzrə müavini - T.ü.f.d. Vüqar Cavadzadə
 3. Kafedra müdirinin elmi işləri üzrə müavini T.ü.f.d. dosent Mirzamin Muxtarov
 4. T.e.d. professor N.M.Hüseynova
 5. T.ü.f.d. dos Ə.H.Vəliyev
 6. T.ü.f.d. dos E.Q.Orucova
 7. T.ü.f.d. dos  N.M.Xudaverdiyeva
 8. T.ü.f.d. dos  Z.M.Ömərova
 9. T.ü.f.d., dos  N.M.Məmmədova
 10. T.e.d., dos  E.M.Hüseynov
 11. T.e.d., dos  S.A.Atakişizadə
 12. T.ü.f.d., dos  G.X.İbrahimova
 13. T.ü.f.d., dos  S.İ.Əhmədova
 14. T.ü.f.d., dos  K.Ə.Cəfərova
 15. T.ü.f.d., dos  Ş.M.Rəşidova
 16. T.ü.f.d., dos  R.R.Bəylərova
 17. T.ü.f.d., ass. S.M.Məmmədov
 18. Ass. O.Ə.Abdullayeva
 19. Ass. M.M.Camaldinov
 20. Ass. L.B.Cavanşirov  
 21. Ass. G.A.Kərimova                 
 22. Ass. M.N.Bağırova
 23. Ass. N.O.Məmmədova
 24. Ass. R.T.Nəzərova
 25. Ass. X.Ə.Əhmədzadə
 26. B/lab. A.C. Mustafayeva
 27. B/lab. A.R.Hüseynova
 28. B/lab. A.T.Mətiyeva                  
 29. B/lab. N.B. Şıxəliyeva