Yoluxucu xəstəliklər kafedrası 1928-ci ildə Bakı Universitetinin Tibb Fakültəsi nəzdində professor N.Q.Uşinskinin rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər kursu” kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradıldıqdan sonra professor M.Z.Mqebrovun rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər kafedrası” təşkil olunmuşdur.

1934-1941-ci illərdə kafedraya rəhbərlik Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Əməkdar Həkim B.H.Qayibova tapşırılıb. Məhz onun səyi və fəaliyyəti sayəsində ilk dəfə yoluxucu xəstəliklər fənninin Azərbaycan dilində tədrisinə başlanılıb.

          1941-1967-ci illərdə kafedraya ə.e.x., professor M.X.Səfərəlibəyov (1896-1967) rəhbərlik etmişdir. O, 150-dən artıq elmi işin müəllifi olub, Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunmuşdur.

         1968-1972-ci ildən professor L.Mahmudbəyov 4 ilə yaxın bir müddətdə kafedra müdiri vəzifəsini yerinə yetirmiş, 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

         1972-1984-cü illərdə kafedraya rəhbərlik professor Gülzar İmaməliyevaya həvalə olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan İnfeksionistlər Cəmiyyəti yaradılmış və həmin cəmiyyətin I qurultayı keçirilmişdir. Onun rəhbərlik etdiyi kafedranın bir əməkdaşı namizədlik dissetrasiyası müdafiə etmişdir. Alim 300-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

1984-1989-cu illərdə professor Ə.Nəcəfov kafedra müdiri vəzifəni yerinə yetirmişdir. 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur. Professor Ə.Y.Nəcəfov uzun illər “Tibbi Parazitologiya İnstitutunda fəaliyyət göstərmiş və bu İnstitutun direktoru vəzifəsini icra etmişdir.

1992-ci ildə ATU-nun tələbələri üçün və müştərək müəlliflərlə (həmmüəllif, elmi redaktor və korrektoru dos. M.M.Muxtarov və b.) böyük həcmli “Yoluxucu Xəstəliklər” dərsliyi çap edilmişdir.

         1990-2020-ci illərdə kafedra müdiri  professor N.Əliyev olmuşdur.

2021-ci ildən dosent Cəlal İsayev kafedra müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. O, uzun illər dekan müavini və Respublikanın Baş İnfeksionisti kimi fəaliyyət göstərmişdir. Respublikanın Əməkdar həkimdir. ATU-nun Problem Komissiyası, Aprobasiya və Dissertasiya surasının üzvüdür. Dosent Cəlal İsayev Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının (05.06.2008, protokol N8) və Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tibbi Şurasının (29.05.2008, protokol N14) təsdiq etdiyi “Yoluxucu xəstəliklər” (2009) dərsliyinin müəllifidir.

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Cavadzadə kafedra müdirinin tədris işləri üzrə müavinidir.

Dosent Mirzamin Muxtarov kafedrada müdirinin elmi işlər üzrə müavinidir. Kafedra həmkarlar qrupunun sədri və Təhsil keyfiyyətinin Menecmenti komissiyasının rəhbəridir. Kafedrada kompleks elmi-tədqiqat işləri üzrə məsul şəxsdir. Azərbaycan qastroenteroloqlar və hepatoloqlar ictimai birliyinin və Azərbaycan Tibbi Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar  ictimai birliyinin üzvüdür. DİM-də rezidentura təhsili üzrə yoluxucu xəstəliklər fənnindən ekspertdir. O, ATU-nun Problem Komissiyası, Aprobasiya və Dissertasiya Şurasının üzvüdür. Beynəlxaq Elm Mərkəzinin “XXI əsrin” tanınmış həkimi Beynəlxaq diplomuna layiq görülmüşdür. Dosent M.M.Muxtarovun rəhbərliyi altında bir nəfər tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyası müdafiə etmişdir.  Dosent M.M. Muxtarov “Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının” üzvüdür. O həmçinin Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar ictimai birliyinin üzvüdür.

Əməkdar müəllim, professor Nərgiz Hüseynova Uşaq Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının (2011-2016) müdiri olmuşdur.

 Dosent Ələsgər Vəliyev İnfeksion xəstəliklər üzrə Müdafiə Şurasının üzvüdür. 1975-1984-cü illərdə Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti olmuşdur. O həmçinin  “Yoluxucu xəstəliklərin differensial diaqnostikası” vəsaitinin, “Bruselloz” (2021), “Salmonelloz (2021)” monoqrafiyalarının və “Yoluxucu xəstəliklər” (2013) dərsliyinin müəllifidir.

 Dosent Elza Orucova uzun illər kafedrada tədris işləri üzrə müavin vəzifəsində (1998-2010) çalışıb. O, Avropa Klinik Mikrobiologiya  və İnfeksion Xəstəliklər Cəmiyyətinin tam üzvü, Azərbaycan Tibbi Mikrobioloqlar və İmmunoloqlar  cəmiyyətinin, “Elmi iş”, “Təbiət və elm”, Beynəlxaq elmi jurnalı və “Düzce Universitesi Sağlıq Blimləri Enstitüsü Dergisi” jutnalının redaksiya heyətinin, İctimai Səhiyyə fakultəsinin Problem komissiyasının və Fakültə elmi şurasının üzvüdür. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində “Qaraciyərin transplantasiyası” üzrə komissiyanın üzvüdür. BMJ infeksion  bölməsinə dair anlaşma memorandumuna ATU tərəfindən məsul şəxsdir və DİM-də rezidentura təhsili üzrə yoluxucu xəstəliklər fənnindən ekspertdir.

Dosent Gülnarə İbrahimova Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdindəki Dissertasiya Şurasının Pediatriya ixtisasında Elmi seminarın elmi katibi, Azərbaycan Mikrobioloqlar və İnfeksionistlər Cəmiyyətinin üzvü, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdnindəki Etik Komissiyanin üzvü, PROACT Koordinasiya Komitəsinin üzvü və ATU-nin Yoluxucu xəstəlikləri kafedrasının beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinatorudur. Yoluxucu xəstəliklər üzrə test kommisiyasının ekspertidir.

Dosent Sulduz Əhmədova Mikrobiologiya, epidemiologiya, immunologiya, yoluxucu xəstəliklər üzrə Problem Komissiyasinda  elmi katibi, Səhiyyə Nazirliyi İmmunologiya üzrə Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Mikrobioloqlar və İnfeksionistlər Cəmiyyətinin üzvü və ATA-Pediatriya (Azərbaycan Tibb Assosasiyası) dərnəyinin üzvüdür. Yoluxucu xəstəliklər üzrə test kommisiyasının ekspertidir.

Dosent Sədrəddin Atakişizadə 2020-ci ildə tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. O, həmçinin Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının İnfeksion Nəzarət şöbəsinin müdiridir.

Dosent Elçin Hüseynov 2020-ci ildə tibb elimləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. O, həmçinin Qaradağ  Tibb Mərkəzinin direktorudur.

Dosent Mətanət Məmmədova uzun illər kafedrda müdirinin tədris işləri üzrə müavin vəzifəsində çalışıb. O, həmçinin Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza  və Reabilitasiya Agentliyinin sədr müavinidir.

Dosent Könül Cəfərova İctimai Səhiyyə Fakültəsinin  Elmi Şurasının üzvüdür.

Son onillikdə (2010-2021) kafedrada 298 elmi iş çap olunub, onlardan 77-si xarici mətbuatda nəşr edilib, həmçinin 3 monoqrafiya (1 monoqrafiya xaricdə) çap olunub. Kafedra yaranandan indiyə qədər elmlər doktoru elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı 6, fəlsəfə dokturu elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı isə 19 nəfərdir.

Fəlsəfə doktorlarından 10 nəfəri son onillikdə (2010-2020) müdafiə edib. Kafedranın V.Y.Axundov adına Elmi Tədqiqat Milli Profilaktika İnstitutu ilə sıx işbirliyi və fəaliyyəti mövcuddur.

2022 - ci ilin sonuna olan məlumata görə kafedranın professor-müəllim heyəti və baş laborantları tərkibinə 27 nəfər - 1 nəfər t.e.d., professor, 2 nəfər t.e.d.,  14 nəfər dosent., 8 nəfər assistent ( 2 nəfər fəlsəfə doktoru), 4 nəfər baş laborant aiddir:

                                     Kafedra əməkdaşlarının siyahısı

 

  1. Kafedra müdiri, T.ü.f.d.  dosent - Cəlal İsayev
  2. Kafedra müdirinin tədris işləri üzrə müavini - T.ü.f.d. Vüqar Cavadzadə
  3. Kafedra müdirinin elmi işləri üzrə müavini T.ü.f.d. dosent Mirzamin Muxtarov

4. T.e.d. professor N.M.Hüseynova

5. T.ü.f.d. dos Ə.H.Vəliyev

6. T.ü.f.d. dos E.Q.Orucova

 7. T.ü.f.d. dos  N.M.Xudaverdiyeva

8. T.ü.f.d., dos  N.M.Məmmədova

9. T.e.d., dos  E.M.Hüseynov

10. T.e.d., dos  S.A.Atakişizadə

11. T.ü.f.d., dos  G.X.İbrahimova

12. T.ü.f.d., dos  S.İ.Əhmədova

13. T.ü.f.d., dos  K.Ə.Cəfərova

14. T.ü.f.d. dos  Z.M.Ömərova

15. T.ü.f.d., dos  Ş.M.Rəşidova

16. T.ü.f.d., dos  R.R.Bəylərova

17. T.ü.f.d., ass. S.M.Məmmədov

18. Ass. L.B.Cavanşirov  

19. Ass. G.A.Kərimova                 

20. Ass. M.N.Bağırova

21. Ass. N.O.Məmmədova

22. Ass. R.T.Nəzərova

23. Ass. X.Ə.Əhmədzadə

24.  B/lab. A.C. Mustafayeva

25. B/lab. A.R.Hüseynova

26.  B/lab. A.T.Mətiyeva                  

 27. B/lab. N.B. Şıxəliyeva