Yoluxucu xəstəliklər kafedrası 1928-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsi nəzdində professor N.Q.Uşinskinin rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər kursu” kimi fəaliyyətə başlamışdır.

1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradıldıqdan sonra professor M.Z.Mqebrovun rəhbərliyi altında “Yoluxucu xəstəliklər” kafedrası təşkil olunmuşdur.

1934-1941-ci illərdə kafedra müdiri sosialist əməyi qəhrəmanı, əməkdar həkim B.H.Qayıbov olmuşdur. Məhz onun fəaliyyəti sayəsində ilk dəfə “Yoluxucu xəstəliklər” fənninin Azərbaycan dilində tədrisinə başlanılmışdır.

         1941-1967-ci illərdə kafedraya əməkdar elm xadimi, professor M.X.Səfərəlibəyov rəhbərlik etmişdir. O, 150-dən artıq elmi işin müəllifi olub, “Şərəf Nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

        1968-1972-ci ildərdə professor L.Mahmudbəyov kafedra müdiri olmuşdur. O, 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

         1972-1984-cü illərdə kafedra müdiri professor Gülzar İmaməliyeva olmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan İnfeksionistlər Cəmiyyəti yaradılmış və həmin cəmiyyətin I qurultayı keçirilmişdir. Professor Gülzar İmaməliyeva 300-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur.

  1984-1989-cu illərdə kafedra müdiri professor Əbülfəz Nəcəfov olmuşdur. O, 200-dən artıq elmi işin müəllifi olmuşdur. Professor Ə.Y.Nəcəfov uzun illər “Tibbi Parazitologiya İnstitutunda” fəaliyyət göstərmiş və bu İnstitutun direktoru işləmişdir.

1990-2020-ci illərdə kafedra müdiri professor N.N.Əliyev olmuşdur. O, əməkdar həkim, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü və Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının xarici fəxri üzvü olmuşdur. Professor N.N.Əliyev uzun illər Respublikanın baş infeksionisti olmuşdur.

2021-ci ildən kafedra müdiri vəzifəsinə dosent Cəlal İsayev seçilmişdir. O, 1994-cü ildə ATU-nun “İstehsalat praktikası”dekanlığında, elə həmin ildən 2005-ci ilədək “II Müalicə-profilaktika” fakultəsində, 2005-2012-ci illərdə isə “I Müalicə profilaktika” fakültəsində dekan müavini olmuşdur. 2015-2020-ci illərdə  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş mütəxəssisi işləmişdir. 2018-ci ildə Azərbaycan  Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə  “Əməkdar Həkim” adına layiq görülmüşdür. Dosent Cəlal İsayevin kafedraya müdiri seçilməsi  ilə, kafedrada tədrisin səviyyəsi yüksəlmiş, elmi-tədqiqat işlərinə diqqət artırılmışdır. Kafedrada mühazirələr və təcrübi məşğələlərin elektron vasitələrin tətbiqi ilə aparılması daha da yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Dosent Cəlal İsayev Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodik Şurasının (2008) və Səhiyyə Nazirliyi Elmi-Tibbi Şurasının (2008) təsdiq etdiyi 444 səhifə həcmində “Yoluxucu xəstəliklər” dərsliyinin (2009)  müəllifi, həmçinin “İnfeksion xəstələrin kritik vəziyyətləri” (həmmüəlliflər Ə.H.Vəliyev, N.O.Məmmədov, E.Q.Orucova, V.N.Cavadzadə) monoqrafiyasının (2023)  həmmmüəllifidir. Dosent Cəlal İsayev Universitet Elmi Şurasının və həmçinin İctimai Səhiyyə Fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür. Mikrobiologiya, İmmunologiya, Allerqologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə problem komissiyasının üzvüdür.

Dosent Vüqar Cavadzadə 2021-ci ildən etibarən kafedranın tədris hissə müdiridir. İctimai Səhiyyə Fakultəsinin Elmi Şurasının, həmçinin kafedra həmkarlar qrupunun üzvüdür. O, həmçinin “İnfeksion xəstələrin kritik vəziyyətləri” (həmmüəlliflər Ə.H.Vəliyev, C.P.İsayev, N.O.Məmmədov, E.Q.Orucova) monoqrafiyasının həmmmüəllifi (2023) və “Virus hepatitləri” (2024) adlı dərs vəsaitinin müəllifidir.  Hal-hazırda kafedrada imtahan testləri üzrə ekspertdir.

Dosent Mirzamin Muxtarov kafedra müdirinin elmi işlər üzrə müavini, kafedra həmkarlar qrupunun sədri və təhsil keyfiyyətinin menecmenti komissiyasının rəhbəridir. O, həmçinin 1993-cü ildə kafedranın tarixində ilk dəfə Azərbaycan dilində 10.000 tirajla çap olunmuş “Yoluxucu xəstəliklər” dərsliyinin həmmüəllifi, elmi redaktoru və korrektoru olmuşdur. O, həmçinin Mikrobiologiya, İmmunologiya, Allerqologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə problem komissiyasının üzvüdür.

Tibb elmlər doktoru, Professor Elçin Hüseynov 2021-ci ildən Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)  nəzdində “Lökbatan Tibb Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxşin direktorudur. O, “Kəskin brüselliozun kliniki-epidemioloji xarakteristikası, diaqnostikası, müalicəsi və proqnozlaşdırılması” (2022) və “Malyariya: yoluxma mexanizmləri və xəstəliyin irəliləməsi, diaqnostika, müalicə və profilaktika perspektivləri”  (2023) mövzusunda monoqrafiyaların müəllifidir. Azərbaycan Tibb Universitetində Mikrobiologiya, İmmunologiya, Allerqologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə problem komissiyasının üzvüdür. Professor Elçin Hüseynov Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştiraka görə 2022-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Tibb elmlər doktoru, Professor Sədrəddin Atakişizadə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının İnfeksion Nəzarət şöbəsinin müdiridir. O, həmçinin “Difteriya, Angina, İnfeksion mononuleoz” mövzusunda dərs vəsaitinin (2015) və “Xəstəxanadaxili infeksiyalar” adlı (2023) monoqrafiyanın müəllifidir. 

         Dosent Ələsgər Vəliyev 1975-1984-cü illərdə Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti olmuşdur. O, həmçinin  “Yoluxucu xəstəliklərin differensial diaqnostikası” vəsaitinin, “Yoluxucu xəstəliklər” (2013) dərsliyinin, “Bruselloz” (2021), “Salmonelloz (2021) monoqrafiyalarının və “İnfeksion xəstələrin kritik vəziyyətləri” dərs vəsaitinin (həmmüəlliflər C.P.İsayev, N.O.Məmmədov, E.Q.Orucova, V.N.Cavadzadə) (2023) müəllifidir. Dövlət İmtahan Mərkəzində  imtahan testləri üzrə ekspertdir.

 Dosent Elza Orucova kafedrada 1998-2010-cu illərdə kafedranın tədris hissə müdiri olmuşdur. Dövlət İmtahan Mərkəzində  imtahan testləri üzrə ekspertdir.

Kafedra həmkarlar qrupunun, həmçinin Mikrobiologiya, İmmunologiya, Epidemiologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə Problem komissiyasının üzvüdür. O, həmçinin “İnfeksion xəstələrin kritik vəziyyətləri” (həmmüəlliflər Ə.H.Vəliyev, C.P.İsayev, N.O.Məmmədov, V.N.Cavadzadə) monoqrafiyasının (2023) həmmüəllifidir.

Dosent Gülnarə İbrahimova Azərbaycan Tibb Universitetinin İctimai Səhiyyə fakultəsinin elmi şurasının elmi katibidir. Həmçinin “Pediatriya” ixtisası üzrə elmi seminarın elmi katibidir. Azərbaycan Tibb Universitetində Mikrobiologiya, İmmunologiya, Allerqologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə problem komissiyasının üzvüdür. Səhiyyə Nazirliyinin etik komissiyasının üzvüdür. Hal-hazırda kafedrada imtahan testləri üzrə ekspertdir.

Dosent Sulduz Əhmədova uzun müddət uşaq yoluxucu xəstəlikləri kafedrasının  tədris hissə müdiri olmuşdur. Hal-hazırda kafedrada imtahan testləri üzrə ekspert, İctimai Səhiyyə Fakultəsinin Elmi Şurasının və Təhsilin İnkişaf Strategiyası komissiyasının üzvüdür. Səhiyyə Nazirliyinin İmmunlaşdırma üzrə milli texniki məsləhətçi ekspertlər komissiyasının üzvüdür. O, həmçinin Azərbaycan Tibb Universitetində Mikrobiologiya, İmmunologiya, Allerqologiya və Yoluxucu xəstəliklər üzrə problem komissiyasının elmi katibidir.

Dosent Reyhan Bəylərova uzun müddət (2007-2016) uşaq yoluxucu xəstəliklər kafedrasında həmkarlar qrupunun sədri olmuşdur. O, həmçinin İctimai Səhiyyə Fakültəsinin həmkarlar komitəsinin üzvüdür. Hal-hazırda kafedrada imtahan testləri üzrə ekspertdir. Kafedra həmkarlar qrupunun və təhsil keyfiyyətinin menecmenti komissiyasının üzvüdür.

Dosent Mətanət Məmmədova 2010-2014-cü illərdə kafedrada tədris hissə müdiri olmuşdur. Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan testləri üzrə ekspertdir.  O, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində sektor müdiridir. Azərbaycan  Respublikasının Prezidentinin fərmanı (2020) ilə  “Tərrəqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Kafedra əmədaşlarından dosentlər Cəlal İsayev, Vüqar Cavadzadə, Gülnarə İbrahimova, Sulduz Əhmədova və Könül Cəfərova İctimai Səhiyyə Fakultəsinin elmi şürasının üzvüləridir.

Hal-hazırda kafedrada “Yoluxucu xəstəliklər” fənni müalicə-profilaktika (IV,V kurslar), İctimai Səhiyyə (IV kurs), Stomatologiya (IV kurs), Hərbi Tibb fakültəsi (III kurs), Hərbi Feldşer Məktəbi (II kurs) və Tibb Bacıları (IV kurs) ixtisası üzrə tədris aparılır.

Son onillikdə kafedrada 333 elmi iş çap olunub, onlardan 112-si xarici mətbuatda nəşr edilib, həmçinin 6 monoqrafiya (1 monoqrafiya xaricdə) çap olunub. Kafedra yaranandan indiyə qədər elmlər doktoru elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı 6, fəlsəfə dokturu elmi dərəcəsi alanların ümumi sayı isə 19 nəfərdir.

Kafedranın Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Milli Profilaktika İnstitutu ilə sıx işbirliyi və fəaliyyəti mövcuddur.

2020-2022-сü illərdə ölkədə yayılan Covid-19 infeksiyasına qarşı mübarizədə kafedranın dosentləri Cəlal, İsayev, Mirzamin Muxtarov, Vüqar Cavadzadə, Elza Orucova, Sədrəddin Atakişizadə, Gülnarə İbrahimova, Sulduz Əhmədova, Könül Cəfərova,  assistentlər tibb elmlər namizədi Samir Məmmədov və Gülnarə Kərimova aktiv iştirak etmişdirlər. Əməkdaşlar Respublikanın Şəhər, Rayon xəstəxanalarında, həmçinin modul tipli xəstəxanalarda müalicə alan Covid-19 infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olmuşdurlar.

Kafedranın 2024/26-cı illərdə yerinə yetirəcək planlaşdırılmış elmi-tədqiqat işi – “ Bakı şəhərində və onun rayonlarında əhali populyasiyasında yuxarı tənəffüs yolu infeksiyalarının epidemiologiyası, klinik, diaqnostik, müalicə və profilaktika xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi” olmuşdur.

2024-ci ilin sonuna olan məlumata görə kafedranın professor-müəllim heyəti 22 nəfərdir. Bunlardan 2 nəfəri professor, 13 nəfəri dosent, 7 nəfəri (1 nəfər - tibb üzrə fəlsəfə doktoru) isə assistentdir. Kafedrada 4 baş laborant və 12 yardımçı heyət çalışır.

Kafedrada 3 doktorant (dos.C.İsayev., dos.M.Muxtarov., dos.E.Orucova), 2 dissertant (baş/lab N.Şıxaliyeva, A.Orucova) və 1 aspirant (H.Məmmədova) elmi-tədqiqat işləri üzərində çalışır.

Hal-hazırda kafedrada 38 rezident təhsil alır. Rezidentlər hər il xarici ölkələrin (Türkiyə, Fransa və s.) tibb müəssələrində rotasiya keçirlər. Hər il kafedrada “İnfektologiyanın aktual problemləri” mövzusunda rezidentlərin seminarı keçirilir, aktual mövzular üzrə rezidentlər çıxış edirlər.

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası əməkdaşları Universitetinin və kafedranın sosial-içtimai həyatında aktiv iştirak edirlər.

Əməkdaşlar hər il Respublika və Beynəlxalq Konfranslarda (Böyük Britaniya, Avstriya, Türkiyə, Özbəkistan və s.) fəal iştirak edirlər.

Kafedranın əməkdaşları (prof.E.Hüseynov., prof.S.Atakişizadə., dos.C.İsayev., dos.V.Cavadzadə) Respublikanın Rayon və Şəhər xəstəxanalarında müalicə olunan ağır xəstələrin konsultasiyasında aktiv iştirak edirlər.

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası 2 bazada - Azərbaycan Tibb Universitetinin 5 saylı korpusunda (X-XI mərtəbə) və Ə.Qarayev adına 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında (II mərtəbə) yerləşir.