İlk dəfə olaraq 1938-ci ildə Dərman formalarının texnologiyası kafedrası Azərbaycan Əczaçılıq İnsitutunun nəzdində yaranmışdır. Kafedranın ilk rəhbəri provizor İsmayıl Rzabəy oğlu Sultanov olmuşdur. 1941-ci ildən Azərbaycan Əczaçılıq İnstitutu Azərbaycan Tibb İnstitutunun əczaçılıq fakültəsinə çevrilmiş və Dərman formalarının texnologiyası kafedrasına rəhbərlik professor İsak Konstantinoviç Qolberq etmişdir.

1943-1966-cı illərdə Dərman formalarının texnologiyası kafedrasının rəhbəri professor Rüstəm Qambay oğlu Əliyev olmuşdur. Rüstəm Əliyev əczaçılıq elminin inkişafı, əczaçı kadrların hazırlanması üçün böyük əmək və enerji sərf etmişdir. O, ilk dəfə olaraq Milli dildə dərman formalarına aid dərslik və dərs vəsaitləri yazmışdır.

Professor Rüstəm Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan elmi axtarışlar nəticəsində XX əsrin 60-cı illərində əczaçılıq üzrə 20 elmlər namizədləri yetişmişdi ki, bunların 6 nəfəri kafedranın əməkdaşları idi.

1967-1990-cı illərdə professor Əhməd İsmayıl oğlu İsmayılov kafedranın müdiri işləmişdir.

1990-2000-ci illər ərzində Əczaçılıq texnologiyası kafedrasına dosent Fərman Əlibala oğlu Təhmazov rəhbərlik etmişdir.

1969-cu ildən Əczaçılıq texnologiyası kafedrasının nəzdində dosent Ağasəf İskəndər oğlu Rüstəmov tərəfindən Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı kursu təşkil edilmişdir.

1980-cı ildə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı kafedrası Bakı şəhərinin 27№-li aptek bazasında yaranmışdır. 1970-1992-ci illərdə kafedraya dosent A.İ.Rüstəmov başçılıq etmişdir.

Dosent A.İ.Rüstəmovun əczaçılığın elmi və təcrübi inkişafında əvəzsiz rolu olmuşdur. O, uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Baş Apteklər İdarəsinin rəisi vəzifəsinə çalışmışdır və praktiki əczaçılara yaxından köməklik göstərmişdir.

Bununla yanaşı daim əczaçılığın tədrisinin təşkilinə ciddi fikir vermişdir. İlk dəfə azərbaycan dilində “Əczaçılıq İşinin təşkili” və “Əczaçılıq deontologiyası” adlı dərs vəsaiti nəşr edilmişdir.

1992-1997-ci illər ərzində kafedranın rəhbəri əczaçılıq elmləri namizədi R.M.Mahmudov olmuşdur.

4 yanvar 1997-ci ildən Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri əczaçılıq elmləri doktoru M.N.Vəliyeva təyin olunmuşdur. Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının qərarına əsasən 23 iyun 2000-ci il tarixindən “Əczaçılıq texnologiyası” və “Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı” kafedraları birləşdirilərək onların bazasında “Əczaçılıq texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrası yarandı və onun müdiri əməkdar müəllim, əczaçılıq elmləri doktoru, professor Məhbubə Nəbi qızı Vəliyeva seçilmişdir.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının 09 iyul 2014-cü il tarixli 380/T №-li əmrinə  əsasən “Əczaçılıq texnologiyası, iqtisadiyyatı və təşkili” kafedrasının adı dəyişərək “Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi” kafedrası adlandırıldı.