Tibbi profilaktika kafedrası 2000-ci ildən ATU-nun Hərbi Tibb Fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərir.  Kafedrada kursantların diplomaqədərki dövrdə tibbi profilaktika üzrə həkim və feldşer hazırlığı, diplomdansonrakı dövrdə ixtisaslaşdırılması və təkmilləşdirilməsi həyata keçirilir.  Kursant və tələbələrin istifadəsi üçün kafedrada tədris edilən bütün fənlər üzrə dərslik və dərs vasitələri hazırlanmış, onların günün tələblərinə uyğun dəyişdirilməsi və yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Elmi fəaliyyət kafedranın prioritet istiqamətlərindən olub, elmi axtarışların aparılması, konfrans, simpoziumlarda çıxışlar, elmi məqalələrin və prezentasiyaların tərtibinə xüsusi yer ayrılır. ​Kafedranın zabit-müəllim heyəti Silahlı Qüvvələrin tibbi profilaktik yönümlü qurumları ilə sıx əlaqələr saxlayır, elmi-təcrübi əməkdaşlıq edir, onlara metodiki və əməli köməklik göstərir.