Tibb xidmətinin təşkili və taktikası kafedrası 2000-ci ildən ATU-nun Hərbi Tibb Fakültəsinin tərkibində fəaliyyət göstərir.  Kafedrada kursantların diplomaqədərki dövrdə tibb xidmətinin təşkili və taktikası  fənni üzrə qoşunların müxtəlif fəaliyyət dairəsində (müharibə və sülh dövründə)  tibbi təminatın təşkilatı məsələləri tədris edilir.

Kafedrada hərbi həkim və  hərbi feldşer hazırlığı, diplomdansonrakı  rezidentura və  təkmilləşdirilmə  həyata keçirilir.

Kursantların  istifadəsi üçün kafedrada tədris edilən fənlər üzrə dərslik və dərs vasitələri hazırlanmış, onların günün tələblərinə uyğun dəyişdirilməsi və yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.

​Kafedranın zabit-müəllim heyəti Silahlı Qüvvələrin hərbi tibbi müalicə müəssisələri ilə sıx əlaqələr saxlayır, onlara metodiki və əməli köməklik göstərir.