Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası İlimlər Akademisi, Tibb bölümü üzrə akademik