Mövzular:

İşlənilən mövzular

Cərrahlıq

Terapiya

Pediatriya

Nevrologiya,

Psixiatriya

Gigiyena

Nəzəri fənlər

Epid., mikrob.,
yolux. xəst.

Stomatologiya

Əczaçılıq, kimya

İctimai,
dilçilik

Cəmi

1.Əsas mövzular:
Cəmi
O cümlədən,

 

3

 

-

 

1

 

-

 

-

 

3

 

-

 

-

 

2

 

-

 

9

Xarici kompleksləşdirmə

 2

 -

 1

 -

 -

 1

 -

 -

 1

 -

 5

2.Müdafiə olunmuş dissertasiyalar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorluq

2

1

-

-

1

1

-

1

-

-

6

Fəlsəfə doktoru

11

6

2

4

-

3

2

4

2

2

36

3.Təşəbbüs mövzular,

11

12

3

3

5

6

2

5

5

-

52

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daxili kompleksləşdirmə

 4

 -

 3

 -

 5

 -

 -

 4

 5

 -

 21

Müdafiə qabiliyyətli

11

11

5

4

-

5

2

5

5

-

48