Müdafiə tarixi

Soyad, ad, ata adı

Dissertasiyanın adı

Elm sahəsi

İxtisasın şifri və adı

İddia olunan elmi dərəcə

Müdafiənin keçiriləcəyi yer

24.05.2021

Rüstəmova Yasmin Kamran qızı

İşemik etiologiyalı disfunksional miokard: problemlər və onların həlli yolları

Tibb elmləri

3218.01 – Kardiologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

25.05.2021

Azim Ahdab Ali Mohammad

Qadınların kiçik çanaq və qarın boşluğunda qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra baş verən dəyişikliklər və onların həyat keyfiyyətinə təsiri

Tibb elmləri

3215.01 - Mamalıq və ginekologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

26.05.2021

Atakişizadə Sədrəddin Abdulla oğlu

Cərrahi klinikalarda xəstəxanadaxili infeksiyaların etioloji strukturu və risk amilləri

Tibb elmləri

2414.01 - Mikrobiologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

27.05.2021

Nağıyeva Nigar Məmməd qızı

B və C hepatitli xəstələrin virus əleyhinə müalicəsinin müasir proqramlarının kompleks müqayisəli qiymətləndirilməsi

Tibb elmləri

2420.01 - Virusologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

31.05.2021

Qasımova Ziba Vaqif qızı

Şaquli diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika, müalicə və profilaktika metodlarının optimallaşdırılmasının müasir prinsipləri

Tibb elmləri

3226.01 - Stomatologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

01.06.2021

Əliyeva Ləman İsmayıl qızı

Azsululuqla müşahidə olunan hamiləliyin, doğuşun xüsusiyyətləri, dölə, yenidoğulmuşa təsiri, müasir korreksiya metodlarının effektivliyi

Tibb elmləri

3215.01 - Mamalıq və ginekologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

04.06.2021

Rəsulov Ağahəsən Rəsul oğlu

Azərbaycanda psixiatriya yardımının təkmilləşdirilməsinin təşkilati aspektləri

Tibb elmləri

3211.01 - Psixiatriya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

08.06.2021

Quliyev Fuad Ədalət oğlu

Yerli - yayılmış prostat vəzi xərçənginin kompleks müalicə taktikasının təkmilləşdirilməsi

Tibb elmləri

3224.01 – Onkologiya - 3234.01 – Urologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

09.06.2021

İsmayılova Günay Əliheydər qızı

Metabolik sindromlu 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə qliptinlərin karbohidrat mübadiləsinə və ürək-damar sisteminə təsiri

Tibb elmləri

3205.01 – Daxili xəstəliklər - 3216.01 - Endokrinologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

14.06.2021

İbrahimov Firudin İsmayıl oğlu

Ağır müştərək travma almış xəstələrin müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları

Tibb elmləri

3227.01 − Travmatologiya və ortopediya - 3213.01 − Cərrahlıq

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

16.06.2021

Hüseynov Valeh Tarıverdi oğlu

Mielomanın gedişinin, müalicəsinin və yanaşı gedən xəstəliklərin periferik kök hüceyrə toplanmasına təsirinin öyrənilməsi

Tibb elmləri

3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

22.06.2021

Binnətova Elza Yusif qızı

Yatrogen veziko-vaginal fistulların cərrahi müalicəsi və nəticələrin yaxşılaşdırma yolları

Tibb elmləri

3234.01 - Urologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

25.06.2021

Xıdırova Hicran Fərəməz qızı

Normada və toksikozlar zamanı qaraciyərin limfa sisteminin və mikrosirkulyasiyasının qarşılıqlı əlaqəsi

Tibb elmləri

3241.01 - İnsan anatomiyası - 3243.01 - Patoloji fiziologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

29.06.2021

Qafarova Jalə Rəhman qızı

Reperfuzion sindromun qaraciyərin bir sıra funksiyalarına təsiri və onların patogenezində biogen elementlərin rolu

Tibb elmləri

3243.01 - Patoloji fiziologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

29.06.2021

Şahverdiyeva İlahə Cəmşid qızı

Hamiləlik anemiyaları zamanı dəmir mübadiləsi zülallarının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

Tibb elmləri

2406.01 - Biokimya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

30.06.2021

Abbasova Məryəm Rauf qızı

2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində arterial şəbəkədəki magistral damarların vəziyyəti, mümkün fəsadların proqnozlaşdırılması və onların korreksiya üsulları

Tibb elmləri

3205.01 - Daxili xəstəliklər

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

15.09.2021

Səfərova Almaz Qərib qızı

Neonatal qıcolmaların yayılma səviyyəsi, klinik səciyyələri, risk amilləri, müalicə-profilaktikasının imkanları

Tibb elmləri

Nevrologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

16.09.2021

Hacıyeva Samirə Zakir qızı

Koronar damarlarına stent qoyulmuş xəstələrdə restenozun inkişafında Helicobacter pylorinin rolu

Tibb elmləri

3218.01 – Kardiologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

17.09.2021

Səbinə Vaqif qızı Şadlinskaya

“Макромикроскопическая анатомия, закономерности морфогенеза малых желёз и лимфоидных образований преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе человека и в эксперименте”

Tibb elmləri

3241.01 - İnsan anatomiyası

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

22.09.2021

Cəlilov Vaqif

"Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası ərazisində  leyşmanioz ocaqlarında epidemioloji nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi"

Tibb elmləri

Epidemiologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

24.09.2021

Əsədova Ülkər Əsgər qızı

"Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии в поселке Маштага города Баку"

Tibb elmləri

Nevrologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

05.10.2021

Vəliyeva Günay Ədalət qızı

Şəkərli diabet xəstələrində qaraciyərin funksional vəziyyəti və sitokin statusu

Tibb elmləri

3216.01- “Endokrinologiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU Tədris Terapevtik Klinikası

18.10.2021

İskəndərli Vəfa Bəhram qızı

Современные подходы к клинико-лабораторной диагностике,лечению и профилактики микозов глаз

Tibb elmləri

 

Fəlsəfə doktoru

ATU, 5 korpus, 5 mərtəbeə

25.10.2021

Məmmədova Günel Nadir  qızı

Uşaqlarda atopik dermatitin klinik -immunoloji xüsusiyyətləri və kompleks müalicənin optimallaşdırılması.

Tibb elmləri

3220.01 “Pediatriya”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nin İnzibati binası, II mərtəbə, konfrans zalı

11.11.2021

Süleyman Nigar Zeyqəm qızı

Qastrointestinal şikayətləri olan şəxslərdə endoskopik və histomorfoloji müayinələrin nəticələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi

Tibb elmləri

3205.01 “Daxili xəstəliklər”

Fəlsəfə doktoru

Zoom meeting

18.11.2021

Hacıbəbirova Lalə Mehman qızı

Маркеры диагностики доклинической дисфункции почек при артериальной гипертензии и ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа

Tibb elmləri

3205.01- “Daxili xəstəliklər"  3225.01 –“Şua diaqnostikası və terapiyası”

Fəlsəfə doktoru

Zoom meeting

25.11.2021

Əliyeva Günay İlham qızı

Qadınlarda qalxanabənzər vəz xəstəlikləri və şəkərli diabet tip 2 zamanı kardioinervasiyanın vəziyyəti

Tibb elmləri

3205.01 “Daxili xəstəliklər”

Fəlsəfə doktoru

Zoom meeting

02.12.2021

Alıyeva Könül Rafiq qızı

Xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrin furosemid və torasemid ilə müalicəsi zamanı ürək ritminin dəyişkənliyi və qanın elektrolit tərkibinin  müqayisəli öyrənilməsi

Tibb elmləri

3218.01 – Kardiologiya

Fəlsəfə doktoru

Zoom meeting

21.12.2021

Talıbov Talıb Atalı oğlu

İkitərəfli mərcanvari və çоxlu nеfrоlitiazin cərrahi müalicəsinin müasir aspеktləri

Tibb elmləri

3234.01 - Urologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

24.12.2021

İsmayılova Cəmilə Fuad qızı

Şi̇zofreni̇ya xəstələri̇ və onların ai̇lə üzvləri̇ni̇n tələbatlarının qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇ və opti̇mallaşdırılmasına bi̇opsi̇xososi̇al yanaşma

Tibb elmləri

3211.01 - Psixiatriya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

29.12.2021

Aslanov Pərviz Rafiq oğlu

Ağır dərəcəli̇ eşi̇tmə pozğunluğu olan uşaqlarda koxlear i̇mplantasi̇yanın həyat keyfi̇yyəti̇nə təsi̇ri̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

Tibb elmləri

3217.01 - Otorinolarinqologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

11.01.2022

Qasımov Elman Cəfər oğlu

Böyrək və sidik kisəsi xərçənginin erkən diaqnostikasında, invaziya dərəcəsinin müəyyən edilməsində, radikal müalicə taktikasının seçilməsində kompleks müayinə üsullarının imkanlarının müqayisəli təhlili.

Tibb elmləri

3234.01 - Urologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

18.01.2021

Qasımova Şəhla Xəyyat qızı

Kəski̇n daşlı xolesi̇sti̇tdə əməli̇yyatdansonraki i̇ri̇nli̇-i̇lti̇habi̇ ağırlaşmaların proqnozlaşdırılmasında və erkən di̇aqnosti̇kasında anti̇mi̇krob pepti̇dləri̇n rolu

Tibb elmləri

3213.01 - Cərrahlıq

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

21.01.2022

Əmiraslanova İlhamə Telman qızı

Heli̇cobacter pylori̇ i̇lə assosi̇asi̇ya olunan qastroduodenal xəstəli̇kləri̇ olan xəstələrdə eradi̇kasi̇on müali̇cəni̇n opti̇mallaşdırılması

Tibb elmləri

3205.01 - Daxili xəstəliklər

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

25.01.2022

Novruzova Aysel Adil qızı

Böyrək daşlarının müali̇cəsi̇ndə yumşaq ureterorenoskopi̇k nefroli̇totri̇psi̇yanın rolu

Tibb elmləri

3234.01 - Urologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

28.01.2022

Əliyeva Səbinə Sabir qızı

Zi̇rkon qapaqların effektli̇vli̇yi̇ni̇n qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

Tibb elmləri

3226.01 - Stomatologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

01.02.2022

Axundova
Nigar
Namiq qızı

Sonsuzluğun müxtəlif
formalarının
diaqnostikası və
korreksiyasında müasir
azinvaziv
texnologiyaların
istifadəsi

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,
Ə.Qasımzadə,
14.

04.02.2022

Əliyev Səid
Zöhrab
oğlu

Sialoz və sialodenit
zamanı tüpürcək
vəzlərin klinik-
funksional vəziyyəti,
müalicəsi və profilaktika
yolları

Tibb
elmləri

3226.01 -
Stomatologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,
Ə.Qasımzadə,
14.

04.02.2022

Əliyev Səid
Zöhrab oğlu

Sialoz və sialodenit
zamanı tüpürcək vəzlərin
klinik-funksional
vəziyyəti, müalicəsi və
profilaktika yolları

Tibb
elmləri

3226.01 -
Stomatologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,
Ə.Qasımzadə,
14.

08.02.2022

Babayeva
Rəna Rauf
qızı

Kəskin destruktiv
xolesistitin laparoskopik
cərrahiyyəsində lokal
ağırlaşmaların
profilaktikası

Tibb
elmləri

3213.01 - Cərrahlıq

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,
Ə.Qasımzadə,
14.

10.02.2022

Hüseynova
Aynur Barat
qızı

Nekrotik enterokolitli
yenidoğulmuşlarda
əməliyyatönü hazırlıq və
anesteziya metodlarının
effektivliyinin müqayisəli
təhlili

Tibb
elmləri

3220.01 –
Pediatriya -
3231.01 –
Anesteziologiya və
reanimatologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,
Ə.Qasımzadə,
14.

15.02.2022

Hüseynova
Günay
Təhməzxan
qızı

Qasıq yırtıqlarının cərrahi
müalicəsində trabucco
üsulu ilə yeni
rekonstruktiv
hernioalloplastika
metodunun rolu

Tibb
elmləri

3213.01 - Cərrahlıq

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,
Ə.Qasımzadə,14.

23.02.2022

Puri-
Zahidan
Səriyyə
Vaqif qızı

Parodontitlərdə
baktrim-metronidazol
kombinasiyasının
effektivliyi

Tibb
elmləri

3226.01 -
Stomatologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

01.03.2022

Axundova
Natəvan
Eldar qızı

Qadın həyatının müxtəlif
dövrlərində
hiperandrogeniya
sindromunun patogenetik
xüsusiyyətləri, kompleks
diaqnostika və müalicə
üsulları

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

03.03.2022

Vəliyeva
Günay
Ədalət qızı

Şəkərli diabet
xəstələrində qaraciyərin
funksional vəziyyəti və
sitokin statusu

Tibb
elmləri

3216.01 -
Endokrinologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

10.03.2022

Axundova
Afaq Arif
qızı

Azkütləli
yenidoğulmuşlarda
işemik nefropatiyanın
erkən diaqnostika və
proqnozu

Tibb
elmləri

3220.01 -
Pediatriya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

15.03.2022

Xəlilova
Günay
Mirzəcan
qızı

Piylənməsi olan
yeniyetmə qızların
reproduktiv sisteminin
formalaşmasının
özəllikləri

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

30.03.2022

Hacıyeva
Nurəngiz
Nizami
qızı

Erkən yaş dövründə olan
uşaqlarda allergik xəstəliklərin
proqnozlaşdırılmasında
perinatal faktorların rolu

Tibb
elmləri

3220.01 -
Pediatriya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

31.03.2022

Səfərova
Raya
Bulud qızı

Gec reproduktiv yaşlı
qadınlarda xronik cift
çatmazlığının klinik-
diaqnostik xüsusiyyətləri
və korreksiyasının
effektivliyi

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

01.04.2022

Şolan
Rəşad
Fərhad
oğlu

İnterstisial sistinin/ ağrılı sidik kisəsi sindromunun
modelləşdirilməsi,
etiopatogenezində multifaktorial
amillərin araşdırılması və
diaqnostik biomarkerlerin
rolunun öyrənilməsi

Tibb
elmləri

3234.01 –
Urologiya
3243.01 –
Patoloji
fiziologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

07.04.2022

Qırxlarova
Aytən
Sabir qızı

Mədə və onikibarmaq
bağırsağın yoğun
bağırsaqla bəzi müştərək
patologiyalarında cərrahi
taktika

Tibb
elmləri

3213.01 -
Cərrahlıq

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

12.04.2022

Səfiyeva
Aynur
Kamal qızı

Kolorektal poliplərdə kök
hüceyrələrinin klinik
əhəmiyyəti

Tibb
elmləri

3213.01 -
Cərrahlıq

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

29.04.2022

İbrahimova
Aygün
Ədalət qızı

Piylənməsi olan
xəstələrdə abdominal
əməliyyatlardan sonrakı
dövrdə qaraciyər
disfunksiyasının
araşdırılması

Tibb
elmləri

3213.01 -
Cərrahlıq

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

10.05.2022

Məmmədova
Zeynəb
Bahadur qızı

Kəskin daşlı xolesistit və
onun ağırlaşmaları zamanı
əməliyyatdansonrakı dövrdə
sistem iltihabi reaksiyası
sindromunun farmakoloji
tənzimi

Tibb
elmləri

3213.01 -
Cərrahlıq

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

20.05.2022

Mehdiyeva
Sevinc Amil
qızı

Yenidoğulanlarda nekrotik
enterokolit zamanı bəzi
biokimyəvi markerlərin
diaqnostik və proqnostik
əhəmiyyəti

Tibb
elmləri

3220.01 -
Pediatriya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

24.05.2022

Qaraşova
Mina Arif
qızı

Postmenopauza
dövründə reproduktiv
orqanların şişlərinin
patogenetik
mexanizmləri, klinikası və
müasir diaqnostika
üsulları

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

27.05.2022

İbrahimov
Firdovsi Nəbi
oğlu

Ürəyin işemik xəstəliyinin kəskin formalarında invaziv müdaxilənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Tibb
elmləri

3218.01 -
Kardiologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

31.05.2022

Məmmədova
Esmira
Tarverdi qızı

Yayılmış irinli peritonitin müalicəsinin optimallaşdırılması

Tibb
elmləri

3213.01 -
Cərrahlıq

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı,

02.06.2022

Məmmədova
Aygün Ənvər
qızı

Bətndaxili infeksiya ilə doğulan uşaqların erkən yaşda sağlamlığının kompleks qiymətləndirilməsi

Tibb
elmləri

3220.01 -
Pediatriya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

08.06.2022

Eyubova
Ülviyyə
Ələddin qızı

Xroniki ürək çatışmazlığı xəstələrinin müasir müalicə üsullarının müqayisəli

Tibb
elmləri

3218.01 -
Kardiologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

09.06.2022

Sarıyeva
Ellada
Qoşqar qızı

B, C virus hepatitləri olan hamilələrdə xəstəliyin klinik-patogenetik və terapevtik aspektləri

Tibb
elmləri

3215.01 –
Mamalıq və
ginekologiya -
2420.01 –
Virusologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

10.06.2022

Rəsulova
Mərcanə
Ağahəsən
qızı

Xroniki psixi xəstələrdə stomatoloji statusun korreksiyası

Tibb
elmləri

3226.01 -
Stomatologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

20.06.2022

Məmmədova
Nərgiz
Vidadi qızı

Perinatal asfiksiya ilə vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda neonatal  dövrdə və katamnezdə eritropoezin vəziyyəti

Tibb
elmləri

3220.01 -
Pediatriya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

21.06.2022

Ağayeva
Könül Vəkil
qızı

Hamilə qadınlarda preeklampsiyanın proqnozlaşdırılmasında ciftin  böyümə amili və sitokinlərin əhəmiyyəti

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

22.06.2022

Orucova
İlahə Nadir
qızı

Süd vəzisi xərçənginin diaqnostikasında bəzi biokimyəvi göstəricilərin və şüa diaqnostikası əlamətlərinin müqayisəsi

Tibb
elmləri

2406.02 –
Biokimya -
3225.01 – Şüa
diaqnostikası
və terapiyası

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

23.06.2022

Ağamalıyeva
Ülkən Cəfər
qızı

Eksperimental şəkərli diabet zamanı immunoloji reaktivliyin və hemolimfakoaqulyasiyanın pozulması, onların korreksiyası

Tibb
elmləri

3243.01 -
Patoloji
fiziologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

24.06.2022

Bədəlova
Aytac Tahir
qızı

Şəkərli diabet və onun ağırlaşmalarının müalicəsində erkən diaqnostikanın və limfatrop fitoterapiyanın əhəmiyyəti

Tibb
elmləri

3243.01 –
Patoloji
fiziologiya -
3225.01 – Şüa
diaqnostikası
və terapiyası
(eksperimental-
klinik iş)

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

20.09.2022

Ömərov
Taryel
İsgəndər oğlu

Aşırı piylənməli xəstələrdə bariatrik-metabolik cərrahi müalicənin optimallaşdırılması

Tibb
elmləri

3213.01 - Cərrahlıq

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

23.09.2022

Abbasəliyeva
Könül Tofiq
qızı

Ağciyərin xronik obstruktiv xəstəliyinin ağır kəskinləşmələrində sistem, pulmonar biomarkerlərin klinik əhəmiyyəti və xəstəliyin müalicəsinin optimallaşdırılması

Tibb
elmləri

3205.01 - Daxili
xəstəliklər

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

05.10.2022

Məmmədova
Fərəh İsmayıl
qızı

Ürəyin işemik xəstəliyinin risk qruplarında apoptoz biomarkerlərinin  tədqiqi

Tibb
elmləri

2406.02 -
Biokimya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

07.10.2022

Məmmədov
Cahid Calal
oğlu

Çənə sınıqlarının kompleks müalicəsində immunokorreksiya ilə reparativ osteogenezin optimallaşdırılması

Tibb
elmləri

3226.01 -
Stomatologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

10.10.2022

Tağıyeva
Mədinə Rauf
qızı

Uşaq serebral iflici ilə olan uşaqlarda epilepsiyanın kliniki xüsusiyyətləri,  tezliyi, risk faktorları və proqnozu

Tibb
elmləri

3223.01 - Sinir
xəstəlikləri

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

11.10.2022

Məmmədova
Sevinc
Məmməd qızı

Postmenopauzal dövrdə reproduktiv orqanların törəmələri olan qadınlarda endometrium hiperplaziyasının kliniki, morfofunksional xüsusiyyətləri

Tibb
elmləri

3215.01 -
Mamalıq və
ginekologiya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

13.10.2022

İsmayılova
Sevinc
Camal qızı

Nekrotik enterokolit keçirmiş körpələrin katamnezi və reabilitasiya  yolları

Tibb
elmləri

3220.01 -
Pediatriya

Fəlsəfə
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.

18.11.2022

Davudov
Məhəmməd
Mirabdulla oğlu

Ağız boşluğu selikli qişa xərçəngi olan xəstələrin müalicəsində həyat keyfiyyəti göstəriciləri əsasında cərrahi rekonstruksiya tədbirlərinin qiymətləndirilməsi

Tibb
elmləri

3226.01–Stomatologiya 
3224.01–Onkologiya

Elmlər
doktoru

Azərbaycan Tibb
Universiteti,
Bakı, Ə.Qasımzadə,14.