(+99412) 597-38-98

Dissertasiya Şurası

24.05.2021

Rüstəmova Yasmin Kamran qızı

İşemik etiologiyalı disfunksional miokard: problemlər və onların həlli yolları

Tibb elmləri

3218.01 – Kardiologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə.Qasımzadə, 14.

25.05.2021

Azim Ahdab Ali Mohammad

Qadınların kiçik çanaq və qarın boşluğunda qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra baş verən dəyişikliklər və onların həyat keyfiyyətinə təsiri

Tibb elmləri

3215.01 - Mamalıq və ginekologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

25.05.2021

Azim Ahdab Ali Mohammad

Qadınların kiçik çanaq və qarın boşluğunda qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra baş verən dəyişikliklər və onların həyat keyfiyyətinə təsiri

Tibb elmləri

3215.01 - Mamalıq və ginekologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

26.05.2021

Atakişizadə Sədrəddin Abdulla oğlu

Cərrahi klinikalarda xəstəxanadaxili infeksiyaların etioloji strukturu və risk amilləri

Tibb elmləri

2414.01 - Mikrobiologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

27.05.2021

Nağıyeva Nigar Məmməd qızı

B və C hepatitli xəstələrin virus əleyhinə müalicəsinin müasir proqramlarının kompleks müqayisəli qiymətləndirilməsi

Tibb elmləri

2420.01 - Virusologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

31.05.2021

Qasımova Ziba Vaqif qızı

Şaquli diş-çənə anomaliyalarının diaqnostika, müalicə və profilaktika metodlarının optimallaşdırılmasının müasir prinsipləri

Tibb elmləri

3226.01 - Stomatologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

01.06.2021

Əliyeva Ləman İsmayıl qızı

Azsululuqla müşahidə olunan hamiləliyin, doğuşun xüsusiyyətləri, dölə, yenidoğulmuşa təsiri, müasir korreksiya metodlarının effektivliyi

Tibb elmləri

3215.01 - Mamalıq və ginekologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

04.06.2021

Rəsulov Ağahəsən Rəsul oğlu

Azərbaycanda psixiatriya yardımının təkmilləşdirilməsinin təşkilati aspektləri

Tibb elmləri

3211.01 - Psixiatriya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

08.06.2021

Quliyev Fuad Ədalət oğlu

Yerli - yayılmış prostat vəzi xərçənginin kompleks müalicə taktikasının təkmilləşdirilməsi

Tibb elmləri

3224.01 – Onkologiya - 3234.01 – Urologiya

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

09.06.2021

İsmayılova Günay Əliheydər qızı

Metabolik sindromlu 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə qliptinlərin karbohidrat mübadiləsinə və ürək-damar sisteminə təsiri

Tibb elmləri

3205.01 – Daxili xəstəliklər - 3216.01 - Endokrinologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

14.06.2021

İbrahimov Firudin İsmayıl oğlu

Ağır müştərək travma almış xəstələrin müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları

Tibb elmləri

3227.01 − Travmatologiya və ortopediya - 3213.01 − Cərrahlıq

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

16.06.2021

Hüseynov Valeh Tarıverdi oğlu

Mielomanın gedişinin, müalicəsinin və yanaşı gedən xəstəliklərin periferik kök hüceyrə toplanmasına təsirinin öyrənilməsi

Tibb elmləri

3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

22.06.2021

Binnətova Elza Yusif qızı

Yatrogen veziko-vaginal fistulların cərrahi müalicəsi və nəticələrin yaxşılaşdırma yolları

Tibb elmləri

3234.01 - Urologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

25.06.2021

Xıdırova Hicran Fərəməz qızı

Normada və toksikozlar zamanı qaraciyərin limfa sisteminin və mikrosirkulyasiyasının qarşılıqlı əlaqəsi

Tibb elmləri

3241.01 - İnsan anatomiyası - 3243.01 - Patoloji fiziologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

29.06.2021

Qafarova Jalə Rəhman qızı

Reperfuzion sindromun qaraciyərin bir sıra funksiyalarına təsiri və onların patogenezində biogen elementlərin rolu

Tibb elmləri

3243.01 - Patoloji fiziologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

29.06.2021

Şahverdiyeva İlahə Cəmşid qızı

Hamiləlik anemiyaları zamanı dəmir mübadiləsi zülallarının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

Tibb elmləri

2406.01 - Biokimya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

30.06.2021

Abbasova Məryəm Rauf qızı

2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində arterial şəbəkədəki magistral damarların vəziyyəti, mümkün fəsadların proqnozlaşdırılması və onların korreksiya üsulları

Tibb elmləri

3205.01 - Daxili xəstəliklər

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

15.09.2021

Səfərova Almaz Qərib qızı

Neonatal qıcolmaların yayılma səviyyəsi, klinik səciyyələri, risk amilləri, müalicə-profilaktikasının imkanları

Tibb elmləri

Nevrologiya

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

16.09.2021

Hacıyeva Samirə Zakir qızı

Koronar damarlarına stent qoyulmuş xəstələrdə restenozun inkişafında Helicobacter pylorinin rolu

Tibb elmləri

3218.01 – Kardiologiya

Fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

17.09.2021

Səbinə Vaqif qızı Şadlinskaya

“Макромикроскопическая анатомия, закономерности морфогенеза малых желёз и лимфоидных образований преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе человека и в эксперименте”

Tibb elmləri

3241.01 - İnsan anatomiyası

Elmlər doktoru

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

22.09.2021

Cəlilov Vaqif

"Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikası ərazisində  leyşmanioz ocaqlarında epidemioloji nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi"

Tibb elmləri

Epidemiologiya

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

24.09.2021

Əsədova Ülkər Əsgər qızı

"Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии в поселке Маштага города Баку"

Tibb elmləri

Nevrologiya

 

Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı, Ə. Qasımzadə, 14.

04.10 2021

Hacıyeva Nurəngiz Nizami qızı

"ERKƏN YAŞ DÖVRÜNDƏ OLAN UŞAQLARDA ALLERGİK XƏSTƏLİKLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASINDA PERİNATAL FAKTORLARIN ROLU"

Tibb elmləri

3220.01- “Pediatriya"

Elmlər doktoru

ATU Tədris Terapevtik Klinikası

05.10.2021

Vəliyeva Günay Ədalət qızı

Şəkərli diabet xəstələrində qaraciyərin funksional vəziyyəti və sitokin statusu

Tibb elmləri

3216.01- “Endokrinologiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU Tədris Terapevtik Klinikası

15.10.2021

Məmmədova Aygün Ənvər qızı

Bətndaxili infeksiya ilə doğulan uşaqların erkən yaşda sağlamlığının kompleks qiymətləndirilməsi

Tibb elmləri

3220.01 –“Pediatriya”

Fəlsəfə doktoru

ATU, Əsas bina, V mərtəbə, 514-cü otaq

18.10.2021

İskəndərli Vəfa Bəhram qızı

Современные подходы к клинико-лабораторной диагностике,лечению и профилактики микозов глаз

Tibb elmləri

 

 

ATU, 5 korpus, 5 mərtəbeə