(+99412) 597-38-98

MÜƏLLİMİN SON BEŞ İLLİK FƏALİYYƏTİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ (BAL-REYTİNQ CƏDVƏLİ)