MÜƏLLİMİN SON BEŞ İLLİK FƏALİYYƏTİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ (BAL-REYTİNQ CƏDVƏLİ)