(+99412) 597-38-98

Klinik-biokimyəvi laboratoriya

Klinik - biokimyəvi laboratoriyada "Mythic-18" və "Botest-3100" hematoloji analizatorlarından istifadə edilməklə qanın ümumi analizi, "Docu reader" sidik analizatorundan və "Motik" binokulyar mikroskopundan istifadə etməklə sidiyin tam analizi aparılır. Qanın laxtalanma sisteminin müayinəsi "Coatron" və "Ral Clotty" koaqulometrlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilir. Qanın və orqanizmin digər biloji mayelərinin müayinəsi "Hospitex diaqnostics" və "Bioscreen MS-2000" analizatorlarından istifadə edilməklə 42 parametr üzrə icra edilir. Klinik- biokimyəvi laboratoriyada 9 parametr üzrə onkoloji markerlərin (CEA, CA 15-3, CA 19-9, PSA, CA-125, HCG və s.),15 parametr üzrə hormonların , 16 parametr üzrə infeksiyaların immunoferment üsulla müayinəsi aparılır və bu zaman "Hospitex diaqnostics" və "Stat Fax" ifa aparatlarından istifadə edilir. Yuxarıda göstərilən müayinələr Klinik-biokimyəvi laboratoriyanın aşağıdakı göstərilən əməkdaşları tərəfindən aparılır:

Əlaqə: 595-54-75

Rəhbər
Əməkdaşlar