(+99412) 597-38-98

t.e.n., ass. Vəlibəyova F.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Vəlibəyova Firəngiz Məmmədsoltan qızı

2

İxtisas

Pediatr

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

I Pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1963-1969

Pediatr

ATU, Pediatriya fakultəsi

Azərbaycan, Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1970-1985

Baş laborant

ATU, Uşaq xəstəliklərinin prope-devtikası kafedrası

Azərbaycan, Bakı

2

1985-hal hazıra kimi

assistent

ATU, Uşaq xəstəliklərinin prope-devtikası kafedrası (2013-cü ildən Terapevtik və pediatrik prope-devtika kafedrası)

Azərbaycan, Bakı

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Uşaqlarda qeyri-paroksizmal taxikardiya-lar zamanı ürək ritminin variabelliyinin dövrü parametrlərinin xüsusiyyətləri

İsayev İ.İ.

Fətəliyeva M.M.

Mustafayeva A.İ

Vəlibəyova F.M.

Azərbaycan Tibb jurnalı, 2011, №2, səh. 49-52

 

2

Метил микофеналат – новый препарат для лечения нефретического синд-рома у детей

 

Бегляров Р.О.

Рафиева С.К.

Мустафаева Ш.С

Велибекова Ф.М

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materiaları, Bakı,2010, səh.332-333

3

Askaridozun müalicəsində Albendazolun və mebendazolun müqayisəli effektivliyi

Rəfiyeva S.K.

Cəfərov A.K.

Məmmədova R.R

Məmmədova Z.İ.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2017, №1, səh.239-242

4

Кардиоинтервалография в опреде-лении вегетативного гомеостаза у детей раннего возраста, перенесших хроническую внутриутробную гипок-сию

Зейналова С.Л.

Аббасова С.А

Велибекова Ф.М

Джафаров А.К.

Нагиев Н.И.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçi-rilən konfransın materialları, Bakı, 2017, səh.261-262

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1989

Uşaq xəstəliklərinin propedevtikasından tək-milləşmə kursu

Azərbaycan, Bakı