(+99412) 597-38-98

Elmi seminarın tarixi və saatı

Soyad, Ad, Ata adı

Dissertasiya işinin adı

Elm sahəsi

İxtisas şifri və adı

İddia olunan elmi dərəcə

Seminarın keçiriləcəyi yer

19.05.2021

saat 11:00

Hüseynova Aynur Barat

"Сравнительный анализ эффективности методов предоперационной подготовки и анестезии у новорожденных с некротическим энтероколитом"

Tibb elmləri

3220.01-"Pediatriya" 3231.01-"Anesteziologiya və reanimasiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

04.06.2021

saat 12:00

Axundova Natəvan Eldar

“Qadın həyatının müxtəlif dövrlərində hiperandrogeniya sindromunun patogenetik xüsusiyyətləri,kompleks diaqnostika və müalicə üsulları”

Tibb elmləri

3215.01-“Mamalıq -ginekologiya”

Elmlər doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

31.05.2021

saat 10:00

Pənahova Nurəngiz Ələddin

“Miokard infarktından sonra və stent qoyulmuş stenokardiyası olan xəstələrdə immun status və iltihabın kliniki əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3218 .01 - "Kardiologiya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

14.06.2021

saat 11:00

Əmiraslanova İlhamə Telman

"Оптимизация эрадикационного лечения больных с гастродуоденальными заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori“

Tibb elmləri

3205.01- “Daxili xəstəlilər"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

24.06.21

saat 12:00

Xelilova Gunay Mirzecan

"Piylenmesi olan yeniyetme qizlarin reproduktiv sisteminin formalasmasinin ozellikleri"

Tibb elmləri

3215.01-“Mamalıq -ginekologiya”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

25.06.2021

saat 10:00

Axundova Afaq Arif

"Ранняя диагностика и прогноз ишемической нефропатии у маловесных новорождённых”

Tibb elmləri

3220.01- “Pediatriya"

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikası

27.12.2021

saat 10:00

Eyubova Ülviyyə Ələddin

“Xroniki ürək çatışmazlığı xəstələrinin müasir müalicə üsullarının müqayisəli səciyyələndirilməsi”

Tibb elmləri

3218 .01 - "Kardiologiya"

Fəlsəfə doktoru

Farmakologiya binasının 4-cü mərtəbə konfrans zalı

27.12.2021

saat 14:00

İbrahimova Aygün Ədalət

“Piylənməsi olan xəstələrdə abdominal əməliyyatlardan sonrakı dövrdə qaraciyər disfunksiyasının araşdırılması”

Tibb elmləri

3213.01- “ Cərrahlıq”

Fəlsəfə doktoru

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

28.12.2021

saat 14:00

Safiyeva Aynur Kamal

“Kolorektal poliplərdə kök hüceyrələrinin klinik əhəmiyyəti”

Tibb elmləri

3213.01-“ Cərrahlıq”

Elmlər doktoru

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası

28.01.2022

saat 14:00

Yusifova
Cəmilə
Yusif qızı

 “Лекарственные растения Азербайджана и отходы их переработки - новые источники биологически активных веществ и лекарственных средств”

Əczaçılıq
elmləri

3400.02-“əczaçılıq
kimyası,
farmakoqnoziya”

Elmlər doktoru

ATU