(+99412) 597-38-98

“Dermatovenerologiya" ixtisası üzrə doktoranturanın (aspiranturanın) minimum proqramı


1. Dərinin, dəri artımlarının və selikli qişanın quruluşu və funksiyaları
2. Dərinin, dəri artımlarının və selikli qişanın histoloji quruluşu
3. Birincili və ikincili morfoloji elementlər
4. Dəridə, dəri artımlarında və selikli qişalarda əsas patomorfoloji   dəyişikliklər
5. Bakterial dermatozlar 

• piodermiyalar
• dəri vərəmi
• cüzam
• pörtülmüş dəri sindromu
• toksiki şok sindromu
• skarlatina
 barelioz (Laym xəstəliyi)
6. Dermatomikozlar 

• keratomikozlar
• dermatofitiyalar
• kandidozlar
• dərin mikozlar
7. Virus dermatozları 

• sadə və kəmərləyici herpes
• ziyillər
• kontagioz mollyusk
• su çiçəyi
• infeksion  eritema
• ovuc, ayaqaltı və ağız boşluğunun virus pemfiqusu
• əlcək/corab sindromu
• uşaq rozeolası
8. Parazitar dermatozlar 

• qoturluq
• pedikulyoz (bitlilik)
• dəri leyşmaniozu
9. Sadə və allergik dermatitlər. Peşə dermatozları. Toksikodermiyalar. Çoxformalı ekssudativ eritema.

10. Qaşınma ilə müşayiət olunan dermatozlar 
       • neyrodermit /atopik dermatit
       • övrə
       • pruriqo (qaşınma)
       • ekzema

11. Papulyoz dermatozlar
       • psoriaz
       • qırmızı yastı dəmrov
       • parapsoriaz
       • limfomatoid papulyoz

12. Bullyoz dermatozlar
       • pemfiqus
       • pemfiqoid
       • herpesşəkilli Dürinq dermatiti

13. Birləşdirici toxumaların zədələnməsi ilə müşahidə olunan 
      autoimmun xəstəliklər 
      • qırmızı qurdeşənəyi
      • sklerodermiya
      • dermatomiozit

14. Dəri artımlarının xəstəlikləri
       • seboreya
       • gənclik və çəhrayı sızanaqlar
       • alopesiya
       • onixodistrofiya

15. Angiitlər ( vaskulitlər)

16. Piqment əmələ gəlməsinin pozulması ilə əlaqəli dermatozlar 
      • vitiliqo
      • melanodermiya

17. Mübadilə proseslərinin pozulmaları ilə əlaqəli dermatozlar 
      • amiloidoz
     • ksantomatoz
     • mutsinoz
     • podaqra

18. Qeyri-infeksion qranulematoz dermatozlar 
    • sarkoidoz
    • halqaşəkilli qranulema
    • lipoid nekrobioz

19. Psixosomatik dermatozlar
20. Eritemalar
21. Hamiləlik dermatozları
22. Nadir dermatozlar
      • Svitt sindromu
      • Deqos xəstəliyi

23. Dəri limfoması. Kapoşi sarkoması
24. Dəri, dəri artımlarının, selikli qişaların xoş və bədxassəli şişləri.
Dəri və selikli qişaların xərçəngönü xəstəlikləri

25. İrsi dermatozlar
       • ixtioz
       • keratodermiyalar
       • Darye xəstəliyi
       • neyrofibromatoz
       • tuberoz skleroz
       • piqmentli kseroderma
       • bulloz epidermoliz
26. CYKİ haqqında anlayış. XBT-10-a əsasən CYKİ-nin nozoloji 

        təsnifatı 
27. Sifilis 
       • qazanılmış erkən sifilis
       • qazamılmış gecikmiş sifilis
       • anadangəlmə sifilis

28. Qonokokk infeksiyası (süzənək)
29. Xlamidioz infeksiyası
30. Urogenital trixomoniaz
31. Genital herpes
32. Anogenital ziyillər
33. Şankroid (yumşaq şankr)
34. Donovanoz (qasıq qranuleması)
35. Xlamidiya limfoqranuleması
36. Urogenital kandidoz
37. Bakterial vaginoz
38. Urogenital mikoplazma infeksiyası
39. İİV infeksiyası. İİV-infeksiyası ilə assosiasiyalaşmış dermatozlar