(+99412) 597-38-98

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin "Səhiyyə əlaçısı" döş nişanı ilə təltif edilmasi haqqında əmri