(+99412) 597-38-98

Ftiziatriya fənni üzrə tədris proqramı

  Vərəmli xəstələrin müayinə üsulları (üç prinsip, üç mərhələ). Bəlğəmin müayinəsi (vərəm çöplərinin laborator təyini üsulları). Şüa-diaqnostika üsulları. Flüoroqrafik müayinələr.
-         Bronxoloji müayinələr (transbronxial biopsiya üsulları). Cərrahi biopsiya metodları. Tuberkulin. Tuberkulin sınaqları. Diaskintest.  KJB vaksinasiya və revaksinasiyası. KJB vaksinasiyasının ağırlaşmaları.
-         Vərəmin klinik təsnifatı. Birincili vərəmin klinik formaları:  Uşaq və yeniyetmələrdə vərəm intoksikasiyası. İlkin vərəm kompleksi. Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəmi. Bu klinik formaların diaqnostikası, differensial diaqnostikası.
-         İkincili vərəmin klinik formaları: Ağciyərlərin səpələnmiş vərəmi. Miliar vərəm. Ağciyərin ocaqlı vərəmi. İnfiltrativ vərəm. Kazeoz sətəlcəm. Ağciyərin tuberkuloması. Bu klinik formaların diaqnostikası, differensial diaqnostikası.
-         Ağciyər vərəminin destruktiv formaları: Kavernoz vərəm. Ağ ciyərlərin fibroz-kavernoz və sirrotik vərəmi. Bu klinik formaların diaqnostikası, differensial diaqnostikası.
-         Vərəm plevriti. Plevritlərin differensial diaqnostikası.
-         Digər orqan və sistemlərin vərəmi. Yuxarı tənəffüs yollarının vərəmi. Beyin qişalarının və mərkəzi sinir sisteminin vərəmi. Bu klinik formaların diaqnostikası, differensial diaqnostikası.
-         Vərəmin ağırlaşmaları: qanhayxırma və qanaxma, spontan pnevmotoraks, amiloidoz, ağ ciyərin atelektazı, bronxial və torokal fistulalar. Ağciyər ürək çatmamazlığı, ağ ciyər ödemi.
-         Ağciyər vərəminin yanaşı xəstəliklərlə gedişi: vərəm və şəkərli diabet, vərəm və QİÇS, vərəm və xərçəng, vərəm və hamiləlik.   Vərəm zamanı sinir-psixi pozğunluqlar.
-         Vərəmin müalicəsi. Vərəm əleyhinə dərmanlar. Vərəmin cərrahi müalicəsi. Kollapsoterapiya. Vərəmin sanator iqlim müalicəsi.
-         Vərəmin profilaktikası. Vərəm əleyhinə dispanser. Vərəm əleyhinə dispanserdə  kontingentin dispanser qrupları üzrə qeydiyyatı və müşahidəsi. Kimyəvi profilaktika. Vərəm ocaqları və bu ocaqlarda epidemiya əleyhinə tədbirlər.