Tələbələrin diplomaqədərki və postdiplom hazırlığindan irəli gələn məsələlərin həlli;
- Tədris planlarının mövcud tələb və təlimatlara müvafiq tərtibi
- Dərs yükünün kafedralar uzrə bölüşdürülməsi, tədris yüfünün düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət;
- Kafedralar üzrə mühazirə və praktik məşğələlərin cədvəllərinin hazirlanması;
- Hər tədris ilində tələbə kontingentinin qrup şəbəkəsinin hazırlanması;
- Tədris bazalarında məşğələlərin təşkili və aparılmasina nəzarət;
- Tədris planında nəzərdə tutulmuş imtahan və məqbulların qəbulunun təşkili və aparılmasına nəzarət;
- Tələbələrin Dövlət Attestasiyasindan keçirilməsinin təşkili və aparılmasına nəzarət;
- Universiteti bitirmiş məzunlara diplomlarin verilməsi;
- Təlimin intensivləşdirilməsi və tələbələrin biliyinə nəzarət üzrə müasir mütərəqqi formaların tədris prosesinə tətbiqinə nəzarət;
- Arxiv sənədlərinin saxlanıjması və müvafiq arayışların verilməsi;
- Cari uçot və hesabat sənədlərinin aparılmasi.