(+99412) 597-38-98

III cərrahi xəstəliklər kafedrası Doktoranturaya qəbul üçün “Cərrahi” fənni üzrə suallar

 1. Xoş xassəli törəmələr: etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 2. Sidik kisəsinin yırtığları:  etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 3. Mədəaltı vəzin xəstəlikləri: etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 4. Mədə xorası: etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 5. Paraezofageal yırtığlar: etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 6. Qasıq-xayalıq yırtığlarının differensial diaqnostikası.
 7. Xolesistitin növləri: etiogiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası, müalicəsi və profilaktikası.
 8. Qaraciyər exinokokkozunun müalicəsi.
 9. Barret qida borusu: etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 10.  Xoraların ağırlaşmaları. Instrumental müayinə üsulları.
 11.  Onikibarmaq bağırsaq xorası: etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
 12.  Boğulmuş yırtığlar: müalicə taktikası.
 13.  Littre yırtığı: xəstəliyin simptomları, müalicəsi və profilaktikası.
 14.  Kəskin daşlı xolesistitin ağırlaşmaları.
 15.  Fokal nodulyar hiperplaziyalı olan xəstələrdə müalicə taktikası.
 16.  Mədə xorasının differnsial diaqnostikası.
 17.  Qaraciyərin xoşxassəli şişləri.
 18.  Yemək borusunun zədələnmələri.
 19.  Termiki yanığlar zamanı cərrahi müdaxilə.
 20.  Ürək çatmazlığı.
 21.  Qanitirmə zamanı resternotomiya və əməliyyat yarasının təftişinə göstərişlər.
 22.  Əməliyyat zamanl texniki səhvlər.
 23.  Ağciyər ödeminin əlamətləri.
 24.  Tireotoksik kriz.
 25.  Bronxoskopiyaya göstərişlər.
 26.  Əməliyyatdan sonrakı pnevmoniyaların müalicəsi.
 27.  Sarılığın səbəbləri.
 28.  Pankreonekrozun diaqnostikası.