(+99412) 597-38-98

Kardiologiya ixtisası üzrə proqram (doktoranturaya qəbul imtahanı)

 “KARDİOLOGİYA” ixtisası üzrə PROQRAM
                   (doktoranturaya qəbul imtahanı)

 1. ÜİX-in risk amilləri. Profilaktikanın prinsipləri  
 2. Hiperlipidemiya. Təsnifatı, Müalicə prinsipləri.
 3. Ailəvi hiperxolesterinemiya: epidemiologiya, patogenez, klinika, diaqnostika.
 4. İşemiyanın patofiziologiyası. İşemik kaskad. Əsas işemik sindromlar
 5. ÜİX-in instrumental diaqnostika metodları
 6. ÜİX-in radioizotop diaqnostika metodları
 7. Kəskin koronar sindrom. Patofiziologiya. Təsnifat. Müalicə taktikası
 8. ST elevasiyalı kəskin koronar sindrom. Müalicı taktikası
 9. ST elevasiyası olmayan kəskin koronar sindrom. Müalicə taktikası
 10.  Variant stenokardiyası. Klinik əlamətləri, Diaqnostika. Müalicə
 11.  Stenokardiyanın farmakoterapiyası. Əsas qrup antianginal preparatlar
 12.  Miokard infarktı zamanı trombolitik və antikoaqulyant terapiya
 13.  ÜİX-in cərahi müalicəsi. Göstərişlər. Müdaxilə metodunun seçilməsi
 14.  Kəskin koronar ölüm. Risk amilləri. Kəskin koronar ölüm vəziyyətinə düşən xəstələrin aparılması taktikası
 15.  Miokard infarktı zamanı kardiogen şok. Patofiziologiya. Klinika. Müalicə
 16.  Atrioventrikulyar blokadalar. Təsnifatı. Müalicə prinsipləri.
 17.  Sinus düyününün zəifliyi sindromu. Diaqnostika. Müalicə
 18.  Volf-Parkinson-Uayt sindromu. Klinika. Diaqnostika. Müalicə
 19.  Ekstrasistoliyalar. Təsnifatı. Diaqnostika. Müalicə
 20.  Qulaqcıqların fibrilyasiyası. Mülicə taktikasının seçilməsi
 21.  Supraventrikulyar taxiaritmiyalar. Diaqnostika. Müalicə
 22.  Mədəciküstü ritm pozğunluqlarının müalicəsi
 23.  Paroksizmal mədəcik taxikardiyası. Klinika. Diaqnostika. Müalicə.
 24.  Mədəcik aritmiyalarının müalicəsi
 25.  QT intervalının üzanması sindromu. Diaqnostika. Müalicə
 26.  Mitral dəliyin stenozu. Hemodinamika. Klinik şəkli. Müalicə taktikası
 27.  Mitral qapağın prolapsı. Klinika. Diaqnostika. Müalicə taktikası
 28.  Kəskin mitral çatışmazlıq. Etioloji variantları. Klinika. Müalicə taktikası
 29.  Aorta dəliyinin stenozu. Etiologiya. Klinika. Müalicə
 30.  Aortal qapağın çatışmazlığı. Etiologiya. Klinika. Müalicə taktikası
 31.  Üçtaylı qapaq qüsurları. Etiologiya. Klinika. Müalicə taktikası
 32.  Aortanın koarktasiyası. Fallo tetradası. Klinika. Diaqnostika. Müalicə
 33.  Qluqcıqlararası və mədəciklərarası çəpərin defekti. Klinika. Diaqnostika. Müalicə
 34.  İnfeksion endokardit. Klinika. Diaqnostika. Müalicə
 35.  Hipertoniya xəstəliyi. Risk amilləri. Təsnifatı. Mülicə prinsipləri
 36.  Arterial hipertenziyalı xəstələrin risk stratifikasiyası və onların müalicə taktikası
 37.  Simptomatik hipertenziyaların differensial diaqnostikası
 38.  Renovaskulyar hipertenziya. Etiologiya. Diaqnostika. Müalicə
 39.  Arterial təzyiqin sutkalıq monitoru. Müalicə taktikasının seçilməsində onun rolu
 40.  Miokarditlər. Təsnifatı. Klinika. Diaqnostika. Müalicə
 41.  Ürək çatışmazlığı. Etiologiya. Patofiziologiya. Müalicə prinsipləri
 42.  Diastolik ürək çatışmazlığı. Etiologiya. Diaqnostika. Müalicə
 43.  Xroniki ürək çatışmazlığı. Etiologiya. Təsnifat
 44.  Xroniki ürək çatışmazlığının müalicəsi. Əsas sinif preparatlar
 45.  Ürək şişləri. Diaqnostika. Müalicə taktikası
 46.  Birincili ağciyər hipertenziyası. Etiologiya. Klinika. Müalicə