(+99412) 597-38-98

Kliniki farmokologiya fənni üzrə proqram

Dərman maddələrinin farmakodinamikası, farmakokinetikası. Dərman maddələrinin təsir mexanizmi.
2. Dərman maddələrinin absorbsiyası və paylanması.Dərman maddələrinin təsnifatı prinsipləri. Dərman asılılığı
3.Dərman maddələrinin xaric olma yolları.Dərman maddələrinin biotransformasiyası və eliminasiyası.Dərman maddələrinin absorbsiyası və paylanması.
4. Antianginal dərman maddələri: nitratların farmakodinamikası
5. Hipotenziv dərman maddələri: mərkəzi təsirli antiadrenergik dərman maddələrinin kliniki farmakologiyası
6. Ürək çatmamazlığının farmakoterapiyasına diferensial yanaşma.
7. Aritmiyaların farmakoterapiyasına diferensial yanaşma.
8. Ödqovucu dərman maddələri: xolekinetiklərin kliniki farmakologiyası Sistem antasidlərin kliniki farmakologiyası.
9. Qeyri-steroid dərman maddələrinin kliniki farmakologiyası.
10.Hipoqlikemik dərman maddələrinin təyin olunmasına diferensial yanaşma.