(+99412) 597-38-98

“Mamalıq və ginekologiya” ixtisası üzrə proqram

Qadın cinsiyyət üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri.
Zahılıq dövrünün irinli –septiki xəstəlikləri.
Hamiləlik  fəsadlarının profilaktikasında  qadın məsləhətxanasının rolu..
TORCH  sindrom. Dölün bətndaxili  infeksiyalaşması.
Dölparçalayıcı əməliyyatlar.Növləri. Göstərişlər, şərtlər, fəsadlar.
Ana və döl arasında izoseroloji uyğunsuzluq. Dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi. Anti-rezus D- profilaktika
Doğuşun dövrləri. Pеerineotomiyа, epiziotomiya
Çanaq gəlişi, təsnifatı, diaqnostikası. Doğuşun biomexanizmi. Doğuşun aparılma taktikası.
Vaxtı ötmüş hamiləlik. Səbəbləri, diaqnostikası, həkimin taktikası. Vaxtı ötmüş yenidoğulmuşun əlamətləri.
Doğum fəaliyyətinin anomaliyaları və onun müalicə üsulları.
Süni abort. 12 həftəlik hamiləliyə qədər cinsi abortun növləri , texnikası, fəsadları.
Ciftin yerləşmə anomaliyaları
Mamalıq travmatizmi. Etiologiyası, diaqnostika və müalicəsi.
 Doğuşun dövrləri. Uşaqlıq boynunun yetişkənlik dərəcələri və onun  qiymətləndirilməsi.
Vaxtından qabaq erkən doğuş.Vaxtından qabaq doğuş.  Etiologiyası, klinikası, müalicəsi, profilaktikası.
 Erkən zahılıq dövrünün qanaxmaları. Təsnifatı, diaqnostikası, klinik gedişi, müalicə tədbirləri, fəsadlar.
Qadın cinsiyyət üzvlərinin inkişaf anomaliyalarının müxtəlif formaları. Etiologiyası, təsnifatı və diaqnostikası.
Canaq gəlişi. Növləri. Çanaq gəlişi zamanı göstərilən əl yardımım növləri (Sovyanov üsulu (I, II), klassik əl yardımı, Moriso – Levre üsulu).
Kliniki dar çanaq. 
Vaxtı ötmüş hamiləlik. Etiologiyası, patogenezi. Vaxtı ötmüş hamiləliyin dölə təsiri.  Həkimin taktikası.
Preeklampsiya və eklampsiya. Klinikası, diaqnostikası,  müalicəsi və profilaktikası. HELLP– sindrom.
Mamalıq  maşaları. Əməliyyata göstərişlər, Şərtlər və əks göstərişlər, əməliyyatın aparılma texnikası. Fəsadlar.
Şəkərli diabet və hamiləlik. Hestasion şəkərli diabet.
Fizioloji Zahılıq dövrü.
Başın açılış gəlişləri
Mamalıq qanaxmaları.
Çoxdöllü hamiləlik. Diaqnostika, hamiləliyin və doğuşun xüsusiyyətləri, fəsadları.
Qadın cinsiyyət üzvlərinin endometriozu.
Aybaşı funksiyasının pozulmaları.
Ailə planlaşdırılmaı. Müasir kontrasepsiya üsullar.
Uşaqlıqdan kənar hamiləlik, etiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
Trofoblatik xəstəliklər (beçəxor, xorionkarsinoma).
Ginekologiyada kəskin qarın.
Endometriumun hiperplastik və xərçəngönü prosessləri. Etiologiyası, təsnifatı, klinikası, diaqnostikası, müalicə üsulları və profilaktikası.
Neyroendokrin sindromlar.
Uşaqlığın mioması. Təsnifatı, etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicə üsulları.
Sonsuz nigah.