(+99412) 597-38-98

“Nevrologiya” ixtisası üzrə doktoranturaya (aspiranturaya) qəbul imtahanı üçün hazırlıq proqramı

Nevrologiyanın qısa inkişaf tarixi.Onurğa beynin klinik anatomiyası.Spinal reflektor həlqə.
2.Hərəki yol. Hərəki funksiyaların pozğunluqları.Mərkəzi və periferik iflic.
3.Ümumi hissiyat. Hissi yollar. Pozulma simptomları. Duyğu orqanları.Quruluşu.Funksiyaları,pozulma simptomlari.
4.3,4,6-cı cüt kəllə-beyin sinirlərinin pozulma simptomlarını.
5. 5 və 7-ci cüt kəllə-beyin sinirlərinin pozulma simptomları.
6.Kaudal qrup sinirlərinin pozulma simptomları.Bulbar və psevdobulbar ifliclər.
7.Beyincik.Əsas anatomo-fizioloji məlumatlar. pozulma simptomları
8.Qabıqaltı düyünlər.Daxili kapsula. Akinetiko-rigid və hipokinetik-hipertonik sindromlar.
9.Vegetativ sinir sistemi.Quruluşu,funksiyaları,pozulma simptomları.
10.Baş beynin yarımkürələri və beyin qabığı.
11.Meningeal sindrom.Serebro-spinal maye.
12.Sinir sisteminin paraklinik müayinə metodları(EEQ,ENMQ,EXO-EQ,KT,NMR)
13.İrsi xəstəliklərin təsnifatı,inkişaf qüsurları.
14.Periferik  sinir  sistemi  xəstəlikləri. Nevralgiya, nevropatiya, radikulopatiya, polinevropatiyalar.
15.Vegetativ  sinir  sisteminin xəstəlikləri  (miqren,  Kvinke  ödemi,  Reyno  xəstəliyi,  Menyer  sindromu,  VDS – vegetativ distoniya  sindromu).
16. Daxili  orqanların  xəstəlikləri  zamanı  sinir sisteminin  zədələnməsi.
17.Serebro – vaskulyar  xəstəliklər,  təsnifatı.  Baş  beyinin  xroniki  işemiyası. Tranzitor  işemik  həmlə. İşemik  insult. Hemorragik  insult.  Subaraxnoidal  qansızma.  Spinal  insult.
18.Sinir  sisteminin  iltihabi  xəstəlikləri: meningit,  serebral  araxnoidit,  ensefalitlər, mielit,  polimielit. Prion xəstəliklər.  QİÇS,  vərəm,  sifilis,  bruselyoz,  malyariya  xəstəlikləri  zamanı  sinir  sisteminin  zədələnməsi
19.Sinir  sisteminin  demielinləşmə  xəstəlikləri:  dağınıq  skleroz,  dağınıq  ensefalomielit. YAS, sirinqomieliya, leykodistrofiyalar, leykoensefalitlər.  20.Komalar.
21.Sinir  sisteminin  irsi  xəstəlikləri. Sinir - əzələ  xəstəlikləri  (miodistrofiyalar,  amiotrofiyalar,  miotoniya,  mioplegiya). 
22.Piramid  və  ekstrapiramid  xəstəliklər.  Miasteniya.Parkinson  xəstəliyi.
23.Epilepsiya. Təsnifat.  Epileptik  tutmaların  semiologiyası, etiologiya,  patogenez.  Neonatal  qıcolmalar. 
24.Uşaqlarda  sinir  sistemin  perinatal  patologiyası  (perinatal  ensefalopatiyanın  əsas  sindromları).  Uşaq  serebral  iflici.  Hidrosefaliya.