AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN “İCTİMAİ SƏHİYYƏ” FAKULTƏSİ ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

Soyadı, A.A

 

           İşlədiyi kafedranın adı

1.

prof. Ağayev A.Ə.

sədr

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili  

2.

dos. Qəniyeva Q.S.

sədr müavini

Qidalanma və tibbi ekologiya  

3.

dos. Hacıyeva Y.H

elmi katib

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

4.

prof. Ağayev İ.Ə.

üzv

Epidemiologiya kafedrası

5.

prof. Qarayev Q.S.

üzv

Elmi Tədqiqat Mərkəzi

6.

prof. Kazımov M.A.

üzv

Qidalanma və tibbi ekologiya

7.

prof. Çobanov R.Ə.

üzv

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

8.

prof. Əfəndiyev A.M.

üzv

Bioloji kimya

9.

prof. Qədirova H.Ə.

üzv

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya

10.

dos. Əhmədov İ.R

üzv

Qidalanma və tibbi ekologiya

11.

dos. Bayramov R.İ.

üzv

Ağciyər xəstəlikləri

12.

dos. Balayeva Ş.M.

üzv

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı

13.

dos. İsayev C.P.

üzv

Yoluxucu xəstəliklər

14.

prof. Axundov R.A.

üzv

Elmi Tədqiqat Mərkəzi

15.

prof. Əzizova G.İ.

üzv

Bioloji kimya

16.

prof. Ağayeva N.A.

üzv

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya

17.

prof. Əliyev M.H.

üzv

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya

18.

prof. Əsgərova T.Ə.

üzv

Bioloji kimya

19.

dos.İsmayılzadə C.M.

üzv

Ağciyər xəstəlikləri

20.

dos. Fəridə Əli

üzv

Qidalanma və tibbi ekologiya

21.

dos. Əliyeva H.M.

üzv

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya

22.

dos. Eyvazov T.Ə.

üzv

Elmi Tədqiqat Mərkəzi

23.

dos. Orucov A.H.

üzv

Bioloji kimya

24.

dos. Orucova E.Q.

üzv

Yoluxucu xəstəliklər

25.

dos. Cəfərova K.Ə..

üzv

Yoluxucu xəstəliklər

26.

dos. Hacıyeva Q.M.

üzv

Qidalanma və tibbi ekologiya

27.

dos. Tağıyeva F.Ş.

üzv

Epidemiologiya

28.

dos. Göyüşova N.C

üzv

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

29.

dos. Salihova C.Y.

üzv

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək sağlamlığı kafedrası

30.

b.m. Hacıyeva S.V.

üzv

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya

31.

Həsənli F.K.

üzv

Tələbə dekan

32.

Məmmədova F.İ.

üzv

Tələbə - TEC sədri

33.

İsmixanova A.R..

üzv

Tələbə - THT sədri