AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN

 “İCTİMAİ SƏHİYYƏ” FAKULTƏSİ ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

s.s.

A.S.A

İşlədiyi kafedranın adı, vəzifə

1.

dos. Qəniyeva Qalina Sədirovna .

Sədr, fakültə dekanı

2.

dos.İbrahimova Gülnarə Xasay

Elmi katib,  Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

3.

prof. Ağayeva Nigar Ağabala

Sədr müavini, elmi işlər üzrə

4.

b.m. Hacıyeva Səidə Vaqif

Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri

5.

b.m Baxışlı Fərəh Qəhrəman

Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rəhbəri

6.

prof.Qarayev Qalib Şalon          

Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru

7.

prof. Ağayev İbadulla Əliağa

Epidemiologiya kafedrasının müdiri

8.

prof. Çobanov Rafiq Ənvər

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının müdiri

9.

prof. Qədirova Həqiqaət Əbdul

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının müdiri

10.

prof. Əzizova Gülnarə İbrahim

Bioloji kimya kafedrasının müdiri

11.

dos. Əhmədov İbrahim Rəhim

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının müdiri

12.

dos. İsayev Cəlal Paşa

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri

13.

dos. Balayeva Şəhla Murad

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının müdiri

14.

dos. Bayramov Rafiq İdris

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri

15.

dos. Mehdiyev Paşa Surxay

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrasının müdiri

16.

prof. Əsgərova Tahirə Ələmşah

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

17.

prof. Axundov Ramiz Atalla

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

18.

prof.Əliyev Mehman Həbib

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı

19.

prof. Hüseynov Nadir İsmayıl

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrasının əməkdaşı

20.

Dos.Əliyeva Həyat Mobil

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının tədris hissə müdiri

21.

dos.Vahabova Gülnarə Rafiq

Bioloji kimya kafedrasının tədris hissə müdiri

22.

t.ü.f.d.Cavadzadə Vüqar Novruzəli

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının tədris hissə müdiri

23.

dos. Babayev Kamran Əlövsət

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının tədris hissə müdiri

24.

dos.İsmayılzadə Ceyhun Möhübbət

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının tədris hissə müdiri

25.

dos.Tağıyeva Flora Şura

Epidemiologiya və biostatistika kafedrasının tədris hissə müdiri

26.

dos.Quliyeva Sədaqət Qənbər

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrasının tədris hissə müdiri

27.

dos.İsmayılova Zöhrə Qoca

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının tədris hissə müdiri

28.

ass. Vəlibəyova Avaxanım Baqauddinovna

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının tədris hissə müdiri

29.

dos. Hacıyeva Yaqut Hacıəli

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının əməkdaşı

30.

dos.Əhmədova Sulduz İsax

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı

31.

dos.Qurbanova Sara Fikrət

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı

32.

dos. Orucov  Aqil Həsən

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

33.

dos. Cəfərova Könül Ələmdar

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı

34.

dos. Eyvazov Taryel Əli

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

35.

dos. Xəlilov Vidadi Heydər

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

36.

dos. Hacıyeva Qəribə Mənsur

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əməkdaşı

37.

dos. Fəridə Əli

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əməkdaşı

38.

dos. Salihova Cəmilə Yalçın

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının əməkdaşı

39.

b/m Hüseynova Ellada Eldar

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

40.

Rəhimova Aysun

Tələbə Dekanı

41.

Məmmədova Fəridə Zaur

 Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

42.

Hüseynova Solmaz Əsgər

Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri

43.

Abdullayev Vaqif Ceyhun

Tələbə Gənclər təşkilatının sədri

44.

Səhratlı Məltəm Həbib

Tələbə 320A 2a qr

45.

Cumayeva Rəna Asif

Tələbə 320 T1a qr

46.

Quliyev Rüstəm Ələddin

Tələbə 321A 2b qr

47.

Muradova Fərəh Rafiq

Tələbə 321A 2C qr

48.

Bədəlova Züleyxa Nadir

Tələbə 320R 1b qr