AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN

 “İCTİMAİ SƏHİYYƏ” FAKULTƏSİ ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

s.s.

A.S.A

İşlədiyi kafedranın adı, vəzifə

1.

prof. Ağayev Anar Əzəm

Sədr, fakültə dekanı

2.

dos. Qəniyeva Qalina Sədirovna

Sədr müavini, dekan müavini

3.

prof. Ağayeva Nigar Ağabala

Sədr müavini, elmi işlər üzrə

4.

dos.İbrahimova Gülnarə Xasay

Elmi katib,  Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

5.

b.m. Hacıyeva Səidə Vaqif

Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri

6.

b.m Baxışlı Fərəh Qəhrəman

Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rəhbəri

7.

prof.Qarayev Qalib Şalon          

Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru

8.

prof. Qədirova Həqiqət Əbdül

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının müdiri

9.

prof. Çobanov Rafiq Ənvər

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası

10.

prof. Əzizova Gülnarə İbrahim

Bioloji kimya kafedrasının müdiri

11.

prof. Ağayev İbadulla Əliağa

Epidemiologiya kafedrasının müdiri

12.

dos. Əhmədov İbrahim Rəhim

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının müdiri

13.

dos. İsayev Cəlal Paşa

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri

14.

dos. Balayeva Şəhla Murad

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının müdiri

15.

dos. Bayramov Rafiq İdris

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri

16.

prof. Əsgərova Tahirə Ələmşah

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

17.

prof. Axundov Ramiz Atalla

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

18.

prof.Əliyev Mehman Həbib

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı

19.

Dos.Əliyeva Həyat Mobil

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının tədris hissə müdiri

20.

dos.Vahabova Gülnarə Rafiq

Bioloji kimya kafedrasının tədris hissə müdiri

21.

t.ü.f.d.Cavadzadə Vüqar Novruzəli

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının tədris hissə müdiri

22.

dos. Babayev Kamran Əlövsət

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının tədris hissə müdiri

23.

dos.İsmayılzadə Ceyhun Möhübbət

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının tədris hissə müdiri

24.

dos.Tağıyeva Flora Şura

Epidemiologiya və biostatistika kafedrasının tədris hissə müdiri

25.

ass. Vəlibəyova Avaxanım Baqauddinovna

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının tədris hissə müdiri

26.

dos.İsmayılova Zöhrə Qoca

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının tədris hissə müdiri

27.

dos. Hacıyeva Yaqut Hacıəli

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının əməkdaşı

28.

dos.Əhmədova Sulduz İsax

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı

29.

dos.Qurbanova Sara Fikrət

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı

30.

dos. Orucov  Aqil Həsən

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

31.

dos. Cəfərova Könül Ələmdar

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı

32.

dos. Eyvazov Taryel Əli

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

33.

dos. Xəlilov Vidadi Heydər

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

34.

dos. Hacıyeva Qəribə Mənsur

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əməkdaşı

35.

dos. Fəridə Əli

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əməkdaşı

36.

dos. Salihova Cəmilə Yalçın

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının əməkdaşı

37.

b/m Hüseynova Ellada Eldar

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

38.

Məmmədova Fəridə Zaur

Tələbə Dekanı, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

39.

Hüseynova Solmaz Əsgər

Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri

40.

Abdullayev Vaqif Ceyhun

Tələbə Gənclər təşkilatının sədri

41.

Səhratlı Məltəm Həbib

Tələbə 320 A2a qr

42.

Cumayeva Rəna Asif

Tələbə 320 T1a qr

43.

Quliyev Rüstəm Ələddin

Tələbə 321 A2b qr

44.

Muradova Fərəh Rafiq

Tələbə 321A-2C qr

45.

Bədəlova Züleyxa Nadir

Tələbə 320 R 1b qr