AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN

 “İCTİMAİ SƏHİYYƏ” FAKULTƏSİ ELMİ ŞURASININ ÜZVLƏRİ

 

s.s.

A.S.A

İşlədiyi kafedranın adı, vəzifə

1.

dos. Qəniyeva Qalina Sədirovna 

Sədr, fakültə dekanı

2.

dos.İbrahimova Gülnarə Xasay

Elmi katib,  Yoluxucu xəstəliklər kafedrası

3.

prof. Ağayeva Nigar Ağabala

Sədr müavini, elmi işlər üzrə

4.

Məmmədova Nailə Çingiz

Dekan müavini

5.

b.m. Hacıyeva Səidə Vaqif

Fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri

6.

dos.Baxışlı Fərəh Qəhrəman

Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rəhbəri

7.

dos.İsayev Orxan Rasim            

Elmi Tədqiqat Mərkəzinin direktoru

8.

ə.e.x., prof. Ağayev İbadulla Əliağa

Epidemiologiya kafedrasının müdiri

9.

prof. Qədirova Həqiqaət Əbdul

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının müdiri

10.

prof. Əzizova Gülnarə İbrahim

Bioloji kimya kafedrasının müdiri

11.

dos. Hacıyeva Yaqut Hacıəli

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının müdiri

12.

dos. İsayev Cəlal Paşa

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdiri

13.

dos. Balayeva Şəhla Murad

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının müdiri

14.

dos. Bayramov Rafiq İdris

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdiri

15.

dos. Mehdiyev Paşa Surxay

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrasının müdiri

16.

dos. Fəridə Əli

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının müdiri

17.

prof. Əsgərova Tahirə Ələmşah

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

18.

prof. Çobanov Rafiq Ənvər

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının əməkdaşı

19.

prof. Axundov Ramiz Atalla

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

20.

prof.Əliyev Mehman Həbib

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı

21.

prof. Hüseynov Nadir İsmayıl

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrasının əməkdaşı

22

dos.Əhmədova Sulduz İsax

 

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı

23

dos. Hacıyeva Qəribə Mənsur

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının əməkdaşı

24

dos.Qurbanova Sara Fikrət

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşı

25

dos. Orucov  Aqil Həsən

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

26

dos. Cəfərova Könül Ələmdar

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı

27

dos. Eyvazov Taryel Əli

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

28

dos. Xəlilov Vidadi Heydər

Elmi Tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı

29

dos. Salihova Cəmilə Yalçın

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının əməkdaşı

30

b/m Hüseynova Ellada Eldar

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşı

31.

Dos.Əliyeva Həyat Mobil

Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrasının tədris hissə müdiri

32

dos.Vahabova Gülnarə Rafiq

Bioloji kimya kafedrasının tədris hissə müdiri

33

dos. Cavadzadə Vüqar Novruzəli

Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının tədris hissə müdiri

34

dos. Babayev Kamran Əlövsət

İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının tədris hissə müdiri

35

dos.İsmayılzadə Ceyhun Möhübbət

Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının tədris hissə müdiri

36

t.ü.f.d., b/m Əhmədzadə Leyla Əhməd

Epidemiologiya və biostatistika kafedrasının tədris hissə müdiri

37

dos.Quliyeva Sədaqət Qənbər

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrasının tədris hissə müdiri

38

B/m Vəlibəyova Avaxanım Baqauddinovna

Qidalanma və tibbi ekologiya kafedrasının

tədris hissə müdiri

 

39

dos.İsmayılova Zöhrə Qoca

Uşaq-yeniyetmələrin sağlamlığı və əmək  sağlamlığı kafedrasının tədris hissə müdiri

40.

Rəhimova Aysun

Tələbə Dekanı

41.

Məmmədova Fəridə Zaur

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

42.

Hüseynova Solmaz Əsgər

Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri

43.

Quliyev Rüstəm Ələddin

Tələbə Gənclər təşkilatının sədri

44.

Cumayeva Rəna Asif

Tələbə 320 T1a qr