(+99412) 597-38-98

Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri kafedrası qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri fənni üzrə proqram (doktorantura üçün)

 1. Qulaqın kliniki anatomiyası və fiziologiyası. Xarici, orta və daxili qulaq. Koxlear və vestibulyar analizatorun xüsusiyyətləri. 
 2. Burunun kliniki anatomiyası və fiziologiyası. Xarici burun, burun boşluğu və burunətrafı ciblər.
 3. Udlağın kliniki anatomiyası və fiziologiyası. Udlağın şöbələri, limfa və qan təcizatı.
 4. Qırtlağın kliniki anatomiyası. Foniatriya.
 5. LOR-üzvülərinin diaqnostika üsulları. Instrumental müayinələr, endoskopik müayinələr, rentgenoloji müayinələr, KT və MRT.
 6. Eşitmənin müayinə üsulları. Akumetriya, audiometriya, timpanometriya, BERA və OAE.
 7. Xarici, orta və daxili qulaqın xəstəlikləri. Xəstəliklərin təsnifatı, simptomatikası, differensial diaqnostikası və müalicə üsulları.
 8. Otogen kəllədaxili ağırlaşmalar.
 9. Burunun və burunətrafı ciblərin xəstəlikləri. Xəstəliklərin təsnifatı, simptomatikası, differensial diaqnostikası və müalicə üsulları.
 10.  Udlaq xəstəlikləri. Xəstəliklərin təsnifatı, simptomatikası, differensial diaqnostikası və müalicə üsulları.
 11.  Qırtlaq xəstəlikləri. Xəstəliklərin təsnifatı, simptomatikası, differensial diaqnostikası və müalicə üsulları. Traxeostomiya.
 12.  Otorinilarinqologiyada müasir cərrahi əməliyyatları və onların icra texnikası.
 13.  Eşitmənin protezləşdirilməsi və koxlear implantasıya. Göstərişləri və həyata keçirilməsi.