Şüa dianostikası fənni üzrə proqram (doktorantura üçün)

Şüa diaqnostik müayinə metodları. Rentgenoloji müayinə metodları. Kontrastlı rentgenoloji müayinə üsülları. Rentgen şüalarında qoruma tədbirləri.
Müasir radioloji müayinələr (KT,MRT, USM, PET və s.). Müasir müayinə metodları haqda məlumat, onların iş prinsipi, göstəriş və əks göstərişlər.
Tənəffüs sistemi üzvlərinin şüa diaqnostikasi. Ağciyərlərin iltihabi xəstəliklərinin, ağciyər vərəminin, ağciyər şişlərinin şüa diaqnostikasi. Divararligi xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi.
Ürək damar sistemi  xəstəliklərinin  şüa diaqnostikası. Ürəyin anadangəlmə və qazanilma xəstəlikləri. Aorta xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi.
Həzm sistemi  xəstəliklərinin şüa diaqnostikası. Yemək borusunun, mədə və bağırsaq xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi.
Qaraciyər, öd kisəsi və mədəalti vəzi xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi.
Sidik ifrazat sisteminin xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi. Böyrək xəstəlikləri, böyrəyin sistlərinin şüa diaqnostikası.
Şüd vəzi xəstəlklərinin şüa diaqnostikası. Süd vəzi xərçəngi.
Sümük oynaq sisteminin xəstəliklərinin şüa diaqnostikası. Sümüklərin travmatik zədələnmələri. Sümük şişlərin şüa diaqnostikası.
Baş beyin və onurğa beyni xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi. Baş beyin travmaları. Beyin şişlərinin şüa diaqnostikası.