Missiyamız

Beynəlxalq standartlara uyğun təhsil verərək, stomatologiya elmini tədris edən lider universitetlər arasında mövqeyimizin yüksəlməsi üçün çalışmaq, cəmiyyət üçün ən yüksək səviyyədə bacarığa və peşə qabiliyyətinə malik stomatoloqlar yetişdirmək, əhalinin ağız və diş sağlamlığının qorunmasında və bu xəstəliklərin müalicəsində keyfiyyətli və müasir xidmət verən, bilik və bacarıqlarını daima inkişaf etdirməyə səy göstərən, ömürboyu təhsil prinsiplərinə sahib, etik prinsipləri mənimsəmiş, hadisələrə tənqidi yanaşma bacarığı olan, profilaktik təbabəti və əhalinin sağlamlığını ön planda düşünən, kommunikasiya qurmağı bacaran, mədəni cəhətdən püxtələşmiş stomatoloqlar yetişdirməkdir.

 

Gələcəyə baxışımız

Ölkə səviyyəsində tibb təhsilinin verilməsində, tədqiqatlar aparılasında, tibb xidməti göstərilməsində liderliyi qorumaq, beynəlxalq arenada qabaqcıl tibb fakültələri arasında yer tutmaq, cəmiyyətin ağız və diş sağlamlığına keyfiyyətli xidmət göstərən, həm milli, həm də beynəlxalq elm və texnologiya dünyası ilə təşkilati əlaqələri inkişaf etdirən, korporativ mədəniyyətə malik, dünyanın yüksək keyfiyyətli universitetlərinə bərabər təhsil və tədqiqat müəsisəsi olmaqdır.