MİSSİYAMIZ - Cəmiyyətin həyat keyfiyyətini milli və regional tələblərə uyğun yüksəltmək və elm dünyasına töhfə vermək məqsədilə ən yüksək səviyyədə tibbi təhsil verməklə hadisələrə tənqidi yanaşma bacarığı olan, xəstəlikləri differensasiya və müalicə edə bilən, profilaktik tibbi və cəmiyyətin sağlamlığını ön planda düşünən, kommunikasiya qurmağı bacaran, etik prinsipləri mənimsəmiş, mədəni cəhətdən püxtələşmiş, tədqiqatçı və məhsuldar həkimlər yetişdirməkdir.

BAXIŞIMIZ - Ölkə səviyyəsində tibb təhsili, tədqiqat, tibb xidməti göstərilməsində liderliyi qorumaq, beynəlxalq arenada qabaqcıl tibb fakültələri arasında yer tutmaq, həm milli, həm də beynəlxalq elm və texnologiya dünyası ilə təşkilati əlaqələri inkişaf etdirən, korporativ mədəniyyətə və güclü şəxsiyyətə malik, dünyanın keyfiyyətli universitetlərinə bərabər təhsil və tədqiqat müəsisəsi olmaqdır.

 Məqsədimiz- Azərbaycan Tibb Universitetində tibb təhsili, tədqiqat və tibbi xidmətlərdə mükəmməlliyə doğru inkişaf etmək məqsədimiz sabit və dəyişməzdir.