(+99412) 597-38-98

Travmatologiya və ortopediya kafedrasinin tədris proqramı

  1. Travmatologiya və ortopediyanın inkişaf tarixi.
  2. Yuxarı ətrafların sınıq və çıxıqları. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  3. Aşağı ətrafların sınıq və çıxıqları. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  4. Çanaq və döş qəfəsinin zədələnmələri. Klinika,diaqnostika və müalicəsi. Travmatik şok.
  5. Çanaq sümüklərinin sınıqları. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  6. Fəqərələrin sınıqları. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  7. Kəllə-beyin travmaları. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  8. Dayaq-hərəkət aparatının anadangəlmə deformasiyalar, anadangəlmə bud çıxıqı, əyri pəncəlik, əyri boyunluq. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  9. Skolioz, poliomielit və uşaq serebral iflici. Klinika,diaqnostika və müalicəsi.
  10. Travmatologiya və ortopediyada reobilitasiya prinsipləri.