(+99412) 597-38-98

Doktoranturaya qəbul üçün ümumi cərrahlıqdan suallar

1. Dünya və Azərbaycan cərrahlığının inkişaf  tarixi. Cərrahi deintologiya.
2. Aseptika və antiseptika, növləri.
3.Əllərin, alətlərin, əməliyyat sarğı və örtük materiallarının, sapların mikrobsuzlaşdırılması. Mikrobsuzlaşdırmaya nəzarət üsulları.
4.Ümumi və yerli keyləşdirmə, növləri. Göstəriş və əks göstərişlər.Anestezioloji riskin qiymətləndirilməsi.
5.Qanaxmalar təsnifatı, əlamətləri, itirilmış qanın həcminin təyini usulları. Qanaxmanın müvəqqəti və davamlı dəyandırılma üsulları .
6.Qan qruplarının, RH təyini üsulları, Qanköçürmə göstəriş və əks göstərişlər. Qanəvəzədicilər.
7.Cərrahi xəstələrin müayinə üsulları. Diaqnostik alqoritm. Cərrahi əməliyyatlar,növləri. Cərrahi əməliyyatlara göstəriş və əks göstəriş.
8. Travmatik şok, travmatik toksikoz, klinikası, diaqnostik müalicəsi.
9.Yaralar, təsnifatı, əlamətləri, müalicəsi. Yaraların I,II cərrahi  işlənməsi. Yaraların I,II sağalması.
10.Yanıqlar.( termiki, kimyəvi, elektrik, süa) klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
11. Soyuğun bədənə ümumi və yerli təsiri. Donmalar,  klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
12.Cərrahi infeksiya, təsnifatı ümumi və yerli əlamətləri. Ümumi və yerli müalicə prinsipləri.
13.Anaerob infeksiya. tetanus, qazlı qanqrena, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
14.Sepsis,klinikası, diaqnostika və müalicəsi.
15.İnkişaf qüsurları.Toxuma və üzvlərin köçürülməsi.