Urologiya fənni üzrə doktorantura proqramı

1. Uroloji xəstəliklərin simptomatika və semiotikası. Urologiyada laborator və instrumental ( USM-si , rentgenoloji, endoskopik ) diaqnostik müayinə üsulları.
2. Sidik- cinsiyyət sistemi orqanlarının anomaliyaları.
3. Sidik – cinsiyyət sistemi üzvlərinin qeyri- spesifik iltihabı xəstəlikləri.
4. Sidik – cinsiyyət orqanlarının vərəmi.
5. Nefroptoz. Nefrogen hipertoniya.
6. Sidikdaşı xəstəliyi. Daş xəstəliyinin müasir müalicə üsulları.
7. Hidronefroz etiologiyası , diaqnostika və müalicəsi.
8. Sidik –cinsiyyət sistemi üzvlərinin şiş xəstəlikləri. Prostatvəzinin xoşxassəli hipertrofiyası və xərçəngi.
9.  Sidik –cinsiyyət sistemi  orqanlarının zədələnmələri.
10. Kəskin və  xroniki böyrək çatışmazlığı. Efferent (ekstrakorporal ) müalicə üsulları –hemodializ,  hemosorbsiya, plazmaferez.
11. Digər uroloji xəstəliklərin . Xaya qışalarının hidropsu (hidrosele) . Toxum ciyəsi venalarının genişlənməsi ( Varikosele) . Qadınlarda sidik saxlamamazlığı . Enurez.
12. Urologiyada təcili və təxirə salınmaz vəziyyətlər ( zədələnmələr, anuriya , hematuriya , kəskin sidik ləngiməsi , böyrək sancısı)