Tibb üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsinə iddia olunan dissertasiya işinin annotasiyası