(+99412) 597-38-98

Yoluxucu xəstəliklər ixtisası üzrə minimum imtahan üçün proqram

1. Yoluxucu xəstəliklərin klinik xüsusiyyətləri, diaqnozu, müalicəsi və profilaktikası
2. Qarın yatalağının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
3. Şigellozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
4. Vəbanın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
5. Salmonellozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
6. Virus diareyalarının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
7. Eşerixiozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
8. Qida toksikoinfeksiyalarının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
9. Bağırsaq helmintozlarının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
10. Bağırsaq yersiniozunun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
11. Botulizmin epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
12. Qrip və digər KRVİ - nın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
13. Meninqokokk infeksiyasının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
14. İnfeksion mononukleozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
15. Tularemiyanın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
16. Prion infeksiyalarının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
17. Legionellozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
18. Qızılcayabənzər məxmərəyin epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
19. Herpes infeksiyasının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
20. Amöbiazın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
21. A, B, E, C, D virus hepatitlərinın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
22. Epidemik səpgili yatalaqın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
23. Brusellozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
24. Taunun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
25. Leyşmaniozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
26. Qara yaranın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
27. Psevdovərəmin epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
28. Dabaqın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
29. QİÇS – in epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
30. Qızılcanın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
31. Gənə borrelyozunun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
32. Qərbi Nil qızdırmasının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
33. Qızıl yelin epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
34. Toksoplazmozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
35. Exinokokkozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
36. Ebola qızdırmasının epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
37. Enterovirus infeksiyalarının koksaki A və B, ECHO epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
38. Sitomeqalovirus infeksiyasının epidemiologiya, patogenez, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
39. Malariyanın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
40. Sarı qızdırmanın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
41. Leptospirozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicsi
42. Quduzluğun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəs
43. Ornitozun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
44. Tetanusun epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi
45. Difteriyanın epidemiologiyası, patogenezi, klinikası, diaqnozu və müalicəsi