(+99412) 597-38-98

Doktorantura proqramı

AZƏRBAYCAN  TİBB  UNİVERSİTETİ  FİZİOTERAPİYA  VƏ  TİBBİ  REABİLİTASİYA  KAFEDRASI
BƏRPA TƏBABƏTİ, İDMAN TƏBABƏTİ, MÜALİCƏVİ BƏDƏN TƏRBİYƏSİ, KURORTOLOGİYA VƏ FİZİOTERAPİYA (324.01) İXTİSASLARI ÜZRƏ DOKTORANTURA P R O Q R A M I
                                                B A K I   2021

                                                     2
-         Fiziki amillərin orqanizmə təsirinin ümumi qanunauyğunluqları;
-         Fiziki amillərlə müalicənin əsas prinsipləri və ümumi əks göstərişlər;
-         Qalvanik cərəyanla müalicə, göstəriş və əks göstərişlər. Dərman elektroforezi ilə müalicə;
-         İmpuls cərəyanları ilə müalicə. Elektroyuxu terapiyası;
-         Diadinamoterapiya, müalicəvi təsiri, göstərişlər;
-         Sinusoidal modullaşmış cərəyanla müalicə;
-         Elektrodiaqnostika. Elektrostimulyasiya.
-         İnterferensterapiya;
-         Darsonvalizasiya;
-         İnduktotermiya;
-         Ultrayüksək Tezlikli Cərayanla müalicə;
-         Elektromaqnit dalğaları ilə müalicə;
-         Ultrasəslə müalicə. Fonoforez.Zərbə dalğa terapiyası;
-         Aerozolterapiya.İnhalyasiya terapiyası;
-         Baroterapiya;
-         Fototerapiya: görünən və infraqırmızı şüalarla müalicə;
-         Ultrabənövşəyi şüalarla müalicə;
-         Lazerterapiya;
-         Hidroterapiya: duşlar və vannalarla müalicə;
-         Balneoterapiya: yod-bromlu, hidrogen sulfidli, natrium xloridli, karbon qazlı və radonlu sularla müalicə;
-         Balneoterapiya: daxilə qəbul olunan sularla müalicə;
-         Naftalan və onun pereparatları ilə  müalicə;
-         Palçıqla müalicə;
-         Termoterapiya:parafinlə müalicə; krioterapiya;
-         İqlimlə müalicə: aeroterapiya, talassoterapiya, speleoterapiya, psammoterapiya;                                               
-         Sanator-kurort müalicəsi;
-         Tibbi reabilitasiyanın fizioterapevtik aspekti.Fizioprofilaktika;
-         Masaj;
-         Limfodrenaj;
-         Tibbi reabilitasiyanın elmi əsasları və kliniki ixtisas kimi;
-         Müalicə bədən tərbiyəsi üsulları.Kinezoterapiya: müalicə gimnastikası, səhər gimnastikası, müalicəvi hərəki rejim;
-         Müalicəvi yeriş, mexanokinezoterapiya, bioidarə olunan mexano-kinezoterapiya, hidrokinezoterapiya, robotlaşdırılmş mexanoterapiya;
-         Erqoterapiya, idman hərəkətləri, ortozoterapiya;
-         Refleksoterapiya;
-         Manual terapiya;
-         Psixoloji reabilitasiya;
-         Tibbi reabilitasiya proqramında müalicəvi qidalanma;
-         Sanator –kurort müəssisələrində tibbi reabilitasiya ;
-         Sağlamlaşdırıcı üsullar:sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, sağlamlaşdırıcı məşqlər; sağlamlaşdırıcı fiziki üsullar;
-         Ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri zamanı MBT;
-         Tənəffüs sistemi xəstəlikləri zamanı MBT;
-         Baş və onurğa beyninin travmaları zamanı MBT;
-         Beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı MBT;
-         Periferik sisnir sistemi zədələnmələri zamanı MBT;
-         Uşaq serebral iflicləri zamanı MBT;
-         Dayaq-yərəkət aparatının xəstəlikləri zamanı MBT
-         Üz-çənə nahiyyəsinin xəstəlikləri və zədələnmələri zamanı MBT;
-         Həzm sistemi xəstəliklərinin tibbi reabilitasiyası

                                                    4
-         Pediatrik praktikada tibbi reabilitasiya;
-         Mamalıq və ginekoloji praktikada tibbi reabilitasiya;
-         Uroloji xəstəliklərin tibbi reabilitasiyası;
-         Şəkərli diabetin fəsadları və piylənmə zamanı tibbi reabilitasiya;
-         Onkoloji xəstəliklərin tibbi reabilitasiyası;
-         Əlillərin tibbi reabilitasiyası;
-         İdmançıların tibbi reabilitasiyası